Film exposé “Diima Doti” bij Nationaal Archief Suriname

De Algemene Vergadering van de VN heeft 2015-2024 uitgeroepen tot het internationale decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (resolutie 68/237), daarbij verwijzend naar de noodzaak om de nationale, regionale en internationale samenwerking te versterken met het oog op het volledige genot van economische, sociale, culturele, burgerlijke en politieke rechten van mensen van Afrikaanse afkomst en hun volledige en gelijke deelname aan alle aspecten van de samenleving. Het thema van het Internationale Decennium for People of African descent is recognition, justice and development.” 

In dit kader heeft dr. Cheryl White, archeologe verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en lid van het nationaal comité in Suriname, een project geïnitieerd en uitgevoerd met financiering van internationale organisaties. 

“Diima Dotie” is een filmexposé over het traditionele saamaka marron-keramiek productieproces in het Boven-Surinameriviergebied, dat is vastgelegd in 2021. 

Het recent gemaakte aardewerk zal te zien zijn bij de film exposé, naast een vergelijkende collectie uit 1946 van het Surinaams Museum. De film schetst de chaÎne opératoire: de inkoop van de lokale grondstof, voorbereiding, constructie, uitvoering, afwerking en het bakken van een verscheidenheid aan marron-keramiekstijlen. Het wordt verteld in de Saamaka-taal met Nederlandse ondertiteling. 

De film zal worden geschonken aan de permanente collectie van het Nationaal Archief van Suriname voor onderzoekers van geschiedenis, cultuur, muziek, taal, erfgoed en materiële cultuurstudies.

Op termijn zal een clip van de film te zien zijn op de YouTube-pagina van het Nationaal Archief van Suriname.

De film wordt op 5 juli vertoond voor belangstellenden bij het NAS, waarna van op 6, 7 en 8 juli een scholenprogramma zal worden afgewerkt. Scholen op VOJ- en VOS-niveau kunnen zich nog registreren om de film exposé bij te wonen op genoemde dagen.

error: Kopiëren mag niet!