Bewoners Kabalebo moeten noden melden bij dc of districtsbestuur

Al langere tijd ervaren bewoners van het ressort Kabalebo diverse problemen, echter maken ze aldus districtscommissaris Josta Lewis geen contact met haar noch met het districtsbestuur om deze problemen aan te kaarten en op te lossen.

Leerling Shiloh internaat niet afgeschreven

De kwestie van het Shiloh internaat in Nieuw-Nickerie, waar 21 jonge kinderen uit Apoera verblijven, speelt al geruime tijd. Waarom deze zaak nog niet opgelost is, is nog onbekend. De districtscommissaris geeft aan Dagblad Suriname te kennen, dat ze in alle rust haar werk als leidinggevende wil doen om ervoor te zorgen dat alles in orde komt, als het gaat om de leerlingen. Zo heeft ze bijvoorbeeld de inrit van het internaat voorzien van grind. Ze vraagt mensen niet om ervan uit te gaan, dat ze haar werk niet naar behoren verricht, want dat klopt niet. Er komt binnenkort een sessie met de ouders van de leerlingen, waar geprobeerd zal worden om de noden te verhelpen.

Ten aanzien van het onlangs gepubliceerde bericht over de afschrijving van een leerling, geeft de burgermoeder te kennen dat de leerling niet afgeschreven is, maar hij heeft wel verzuim. Op de vraag wat de toezichthouder doet, geeft ze te kennen dat ze hem al heeft ingezet om alles na te trekken wat er precies mis is gegaan rond deze leerling. Het verzuim wordt verder onderzocht.

BaZo-kaarten probleem heeft wel oplossing

Ook de kwestie van het verkrijgen van BaZo-kaarten speelt een belangrijke rol bij de mensen in het ressort Kabalebo. De districtscommissaris zegt dat ze persoonlijk nog drie BaZo-kaarten heeft meegenomen voor de mensen die hebben aangeven dat zij zo’n kaart zoeken. Voor degene die dit niet kenbaar maken, blijft het dan onbekend.

Ze zegt dat er wel een oplossing bestaat voor het verkrijgen van een BaZo-kaart in het ressort. Ze werkt er aan om iedere burger die zich opgeeft, ook al is het bij de bestuursdienst, te helpen met de nodige kaarten. Ze roept de gemeenschap daar op om hun misnoegen echt te uiten om een mogelijke oplossing te krijgen.

Klachten dienen daadwerkelijk aangeven te worden

Lewis betreurt het feit, dat ze nooit de klachten krijgt van de mensen die klachten hebben, terwijl de mensen beweren dat ze geen open oor heeft voor hen. In het vervolg wenst ze dit liever door middel van een goede communicatie tussen beide partijen op te lossen. Alle klachten worden serieus aangepakt. In het geval van de leerlingen wordt er ook alles gedaan om de leerlingen te voorzien van de nodige dingen. Ook hetgeen dat is aangehaald over het niet willen accepteren van pakketten berust volgens de de districtscommissaris niet op de waarheid. Zelf zoekt ze ook naar donaties. 

De familierechtelijke band tussen de toezichthouder en haar persoon wil Lewis verder niet benadrukken, omdat ze heel veel familieleden heeft in het ressort en ze vindt dat het geen punt moet zijn voor het functioneren van de toezichthouder. Ze spreekt de hoop uit, dat al hetgeen dat niet op de waarheid berust en vooral onduidelijk is bij de gemeenschap, duidelijk wordt gemaakt.

GW

error: Kopiëren mag niet!