Werknemers Openbare Werken wachten op goedkeuring voor achterstallige bedragen

Door een van de vakbonden bij het ministerie van Openbare Werken werd afgelopen zaterdag een ledenvergadering belegd, waar de leden de gelegenheid kregen om hun misnoegen te uiten en om te horen wat de stand van zaken is in de vervolg procedure met betrekking tot hun achterstallige gelden.

Bus vanuit Nickerie

Zelfs vanuit Nickerie waren bondsleden afgereisd om toch te kunnen horen wat zich zoal afspeelt in deze kwestie. Normaliter ging Michael Sallons, vakbondsleider, naar zijn leden in Nickerie om ze toe te spreken. Dit keer werd het echter anders gedaan. De vakbondsman hield de vergadering in Paramaribo en de afgereisde ambtenaren mochten dus deelnemen door naar Paramaribo te reizen. Het ging om een kleine groep werknemers.

Beloofde uitbetaling

De leden hebben gekeken of hun naam en bijbehorende stukken voorkwamen op de lijsten om zodoende de achterstallige gelden te kunnen ontvangen. Het vervolgtraject van uitbetaling moet nog bewandeld worden. De leden geven in gesprek met Dagblad Suriname aan, dat ze verheugd zijn dat ze na lang wachten toch wat vorderingen in deze kwestie kunnen merken. Het wachten is nu op het ministerie van Binnenlandse Zaken die de rest moet ordenen en dan uiteindelijk het bedrag in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning aan de leden moet uitbetalen. 

De leden zijn verheugd

De leden wachten met al hun enthousiasme op hun welverdiende lonen. “De strijd was een bittere pil, en soms dacht ik zelfs dat ik m’n geld nooit zou krijgen”, geven enkele leden aan. Het is voor hen een waar genoegen, dat het recht toch heeft mogen zegevieren. “Een persoon met een rein geweten vreest geen aanklacht”, zei een ander bondslid. Tenminste kunnen ze na alles wat hen is overkomen mee genieten van een leuke tijd, net als alle andere ambtenaren.

De hoop wordt uitgesproken, dat de ministers het werk echt inzetten om deze ambtenaren tegemoet te komen.

GW

error: Kopiëren mag niet!