VN hulp bij klimaatvraagstuk centraal tijdens bezoek VN-topman Guterres

Suriname heeft meer steun nodig van de Verenigde Naties (VN) als het gaat om projecten die te maken hebben met milieu- en klimaatvraagstukken. Suriname is één van de drie landen in de wereld die een carbon negatieve status heeft. Landen als Suriname zijn niet de veroorzakers van het probleem van klimaatverandering in de wereld, en moeten daarom juist meer toegang kunnen krijgen tot internationale hulp. Die hulp van de wereld is vooral nodig om adaptatie maatregelen te kunnen treffen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering in de wereld.

Tijdens het bezoek later deze week van de VN- secretaris-generaal Antonio Guterres aan Suriname zal president Chandrikapersad Santokhi deze visie nadrukkelijk onder de aandacht brengen. De negatieve gevolgen voor Suriname zijn onder meer veelvuldig zware neerslag met als gevolg wateroverlast en overstromingen van bewoonde- en landbouwgebieden. De zeespiegelstijging vormt ook een grote dreiging.

President Chandrikapersad Santokhi sprak maandag 27 juni op een regeringspersconferentie. De VN secretaris-generaal Antonio Guterres is één van de topgasten tijdens de 43e Caricom topvergadering van regeringsleiders die van 3 tot en met 6 juli in Paramaribo wordt gehouden. De Caricom vergadering van staatshoofden en regeringsleiders wordt geleid door president Santokhi. Per 1 juli is de Surinaamse president voor de komende zes maanden de nieuwe Caricom-voorzitter. De VN secretaris-generaal arriveert op 1 juli in Suriname.

Internationale hulp

President Santokhi benadrukte tijdens de persconferentie, dat Suriname als één van de weinige carbon negatieve landen, een beleid heeft waarbij het zich houdt aan internationale milieustandaarden. Dat beleid is ook gericht op het behoud van het bos. Voor de inspanningen ter realisatie van de wereld klimaatdoelstellingen vindt Santokhi, dat het niet meer dan gerechtvaardigd is dat landen als Suriname meer van de wereld terugkrijgen in de vorm van onder andere financiële middelen. Suriname en de Caricom verwachten dat de VN tijdens wereldklimaat besprekingen zich nadrukkelijker opstelt achter deze visie.

Behalve het vraagstuk van internationale hulp bij het klimaatvraagstuk, zal president Santokhi als Caricom-voorzitter ook aandacht vragen voor regionale vraagstukken. Eén daarvan is de kwestie Haïti met het oog op het proces daar van herdemocratisering en het houden van verkiezingen. Op het bilaterale vlak zal de president de VN-topman aandacht vragen voor de wens van Suriname om over meer kantoorruimte te beschikken op het VN-hoofdkwartier in New York.

SS 

error: Kopiëren mag niet!