Regering en Alcoa hielden onlangs bespreking

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs een bespreking gehad met een delegatie van Alcoa over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst inzake de ontmanteling van de bauxietindustrie in Suriname die door de vorige regering was getekend.

De president heeft de Alcoa tijdens deze bespreking duidelijk gemaakt, dat het voor de regering topprioriteit is dat de verwerking en opruiming van het chemisch afval dat op Paranam is achtergelaten op een verantwoorde wijze dient te worden aangepakt. Suriname ziet graag, dat daarbij internationale deskundigen worden betrokken. De verwerking en opruiming van het chemisch afval vormt onderdeel van de overeenkomst. 

Aan de delegatie van Alcoa is voorgehouden, dat de toenmalige oppositie in het parlement, thans de huidige regering, het niet eens was met de overeenkomst vanwege een aantal belangrijke issues. Alcoa heeft te kennen gegeven bereid te zijn om met de huidige regering over alle technische en juridische kwesties van de overeenkomst te praten. Een technische commissie van de regering zal zich hierover met Alcoa buigen en advies uitbrengen. 

Strategische ontwikkeling

Op het niveau van de president en de regering wil president Santokhi over een strategische ontwikkeling met Alcoa praten. Van de Alcoa wil de regering weten wat haar positie is met betrekking tot Suriname. De regering wenst van Alcoa te vernemen wat de stand van zaken is met betrekking tot het Paranam business park. De regering heeft belangstelling voor het terrein en wil praten over het plegen van investeringen. Er zijn internationale investeerders die de regering daar zou willen accommoderen. Ook voor de aanwezige havenfaciliteiten heeft Suriname belangstelling.

President Santokhi heeft ook aan de Alcoa delegatie te kennen gegeven, dat de regering belangstelling heeft voor de overname van het bekende monumentale “Corner House” aan de Waterkant. Verder is gevraagd naar een overzicht van alle onroerende goederen die Alcoa in Suriname heeft. Op basis daarvan zou Suriname dan verder willen praten. De Surinaamse regering wenst ook te vernemen wat de huidige visie is van Alcoa met betrekking tot de ontwikkeling van de bauxietindustrie in West-Suriname.

Alcoa stond op het punt om met de vorige regering een Memorandum of Understanding, MoU, te ondertekenen aangaande onderzoek naar de bauxietreserves in West-Suriname. De MoU is echter nimmer getekend. President Santokhi heeft Alcoa duidelijk gemaakt dat de huidige regering een compleet andere visie heeft met betrekking tot de ontwikkeling van de bauxietindustrie in West-Suriname. Die visie heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie. 

De Alcoa delegatie heeft tijdens de bespreking met Santokhi geen pasklare antwoorden kunnen geven op de zaken die naar voren zijn gebracht, doch gaf te kennen over alle issues te willen praten.

SS

error: Kopiëren mag niet!