Op weg naar Keti Koti 2022 – Deel 24

Keti Koti 1863-2022

De doos van Pandora

Keti Koti-gesprekken hebben de doos van Pandora geopend waardoor alle schijn wordt blootgelegd. Wij hebben het over gehad, dat Surinamers in diaspora individueel en collectief betrokken zijn bij het wel en wee van hun land van oorsprong. De volgende inzicht punten kwamen naar voren.

Samaritanen

“De landgenoten overzee zijn Samaritanen die zich ontfermen over de stakkers in Suriname. De waarde van goederen en giften die jaarlijks belangeloos worden overgemaakt, zijn omgezet in Surinaamse valuta, een indrukwekkende SRD 4000.000.000 waard. De gevoelsmatige daad is meer dan alle schatten van de wereld waard.”

Uit het hart

“Niet dat de Surinamers in diaspora geld voor het oprapen hebben. Over het algemeen zijn het mensen die ook hun financiële en andere beslommeringen hebben in de harde Europese samenleving. Er wordt uit het hart gegeven en er blijft gegeven worden. Dit ondanks de gevers soms moe worden van gebedel uit Suriname.”

Diasporahelft

“Achter de hartelijkheid waarmee landgenoten en de diasporafamilie zich omhelzen schuilt er een wereld aan emoties. Er bestaat wrijving en spanning tussen Surinamers en hun diasporahelft. Ter afkeuring wordt opgemerkt, dat de broeders en zusters die verhuisd zijn naar Nederland minder vaderlandslievend, patriottistisch, en nationalistisch worden beschouwd.”

Verwijten

“Zij die ondanks de tegenslagen die Suriname voortdurend heeft geïncasseerd, zich standvastig hebben getoond en niet vertrokken zijn, maken stille verwijten aan landgenoten die Suriname zijn ontvlucht. Er werd voor Nederland een rijk land gekozenen. Dat geeft misschien een behaaglijk gevoel, maar naar Europese begrippen en Nederlandse maatstaven zijn zij sloebers in alle provinciën waar zij zijn neergestreken. Hun leven is ook in Nederland niet alleen rozengeur en maneschijn.”

Remigranten

Er zijn landgenoten geremigreerd. Het overgrote deel heeft niet kunnen aarden en is teruggekeerd naar Nederland. Zij houden van Suriname en de gemoedelijke sfeer. Het leven is er zo spannend, de zon, de natuur, vlinders, hagedissen en het gevogelte geven hen een goed gevoel maar ondanks alles is hun terugkeer vaak spaak gelopen.”

Terugval

“Door terugval in salarisschaal en levensstandaard houden zij het niet uit. De Surinaamse regering en het bedrijfsleven kunnen de remigranten geen behoorlijk inkomen en voorwaarden bieden. Als de financiële waardering van deskundigen op een redelijk peil wordt gebracht, dan zal het verhaal, dat Surinamers niet terug willen komen, uit de wereld zijn geholpen.”

Gedragspatronen

“De remigranten slaan Surinamers met enige verbazing, soms irritatie gade. Zoiets van, leren ze het nooit? Verschillen in gedragspatronen en codes vormen communicatiestoornissen. Verschillen in geliefde gespreksstof leggen ook gewicht in de weegschaal.”

Complexen

“Surinamers houden ervan om elkaar uit te lachen. Al er iets verkeerd wordt gezegd of gedaan lacht de een de ander uit. Het zou een minderwaardigheidscomplex kunnen zijn. Remigranten worden ervan beschuldigd, dat zij denken dat ze alles beter weten en uit de hoogte doen.”

Vernederlandst 

“De mensen die lange tijd in Nederland hebben gewoond zijn vernederlandst, ze zijn gewend geraakt aan de Nederlandse discipline. Ze hebben het moeilijk in Suriname. Al bij aankomst op Zanderij stoten zij het hoofd tegen de gang van zaken in het land”

Terug naar Nederland

“De taak van de Nederlandse ambassade bestaat uit vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid in Suriname en belangenbehartiging van de Nederlanders, waaronder remigranten. Een deel van de mensen heeft in Nederland, een gratis passage naar Suriname gekregen, maar wil graag terug.”

Allerlei kwesties

“Niet alle Nederlanders in Suriname staan geregistreerd bij de ambassade. Iedereen heeft daartoe zijn eigen reden. Er wordt wel vaak aan de bel getrokken, of het is een paspoort, of het gaat om een rijbewijs, pensioen, AOV of andere kwestie.”

Nergens thuis

“Remigranten zijn vreemdelingen in eigen land. Als zij zich bij de Nederlandse ambassade melden voelen zij zich ook niet thuis op dit stukje Nederlands grondgebied in Suriname. De Nederlanders in Suriname zijn verdeeld in twee categorieën. Authentieke Nederlanders die in Nederland geboren zijn en Nederlanders met een Surinaamse oorsprong. Alle Nederlanders krijgen een gelijke behandeling, maar er worden twee files, twee archieven en ook verschillende loketten op nagehouden.” 

Eenzijdige benadering

“Menig Surinaamse politieke partij heeft een afdeling in Nederland. Politiek Suriname aast op diaspora investeringen. Er wordt niet zozeer gedacht in culturele, wetenschappelijke, onderwijs, sport en overige maatschappelijke uitwisseling en samenwerking.”

Potentie

“De kunst is hoe speel je het klaar om professionele, deskundige, ervaren en bekwame, diasporakrachten te betrekken of aan te trekken. Voetballen met de Surinaamse diaspora komt op gang. Andere richtingen hebben ook potentie en kunnen in algemeen belang van nut zijn.”

Diasporabank

“Politici bekijken diaspora vanuit zakelijk oogpunt. Denken aan het binnenhalen van kapitaal. Er wordt minder gekeken naar andere zaken en kwaliteiten. Er wordt gesproken over diasporafonds en diasporabank.”

Kapitaalkracht

“Er zijn tientallen verenigingen, organisaties en stichtingen die achter diasporaontwikkeling staan, maar elkeen trekt radbrakend een andere kant op. Hokjespolitiek en verdeeldheid zit Surinamers in de genen. Als het om kapitaalkracht gaat, dan springen de Surinamers van hindoestaanse afkomst op de voorgrond.”

De eigenaren van Suriname

“Tijdens de koloniale tijd zetelden de eigenaren van de kolonie in Amsterdam. Het zou kunnen gebeuren dat Den Haag, waar de meeste hindostaanse diasporalandgenoten gevestigd zijn, het centrum wordt van de toekomstige eigenaren van de Republiek Suriname.”

Cultuurbeleid onder druk

“De hindostanen staan economisch sterker in de schoenen dan de overige bevolkingsdelen.  De culturele rijkdom van deze groep wordt ingezet als bindmiddel om deze machtspositie te consolideren en verder uit te bouwen. Er wordt door politici in Suriname gestreefd naar meerdere directoraten cultuur bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, één voor elk bevolkingssegment.”

Eenheid in verscheidenheid

“Het kan volgens de tegenwoordig heersende opvattingen niet zo zijn, dat de afro-westerse cultuur subtiel wordt voorgetrokken. Alle groepen behoren gelijke behandeling te krijgen. Eenheid in verscheidenheid moet niet alleen met de mond gepropageerd te worden, het dient ook financieel organisatorisch ondersteund te worden, daarom is het nodig dat er van alle culturele groepen, aparte directoraten komen, wordt geredeneerd.”

Bundeltje

“Benadrukt wordt, dat de hindostaanse immigranten arm waren, bij aankomst in Suriname hadden zij slechts een bundeltje bij zich met daarin hun persoonlijke bezittingen, maar zij brachten kennis en een rijke cultuur met zich mee. In hun bagage bevonden zich boeken, de Koran en andere heilige geschriften en literatuur.”

Houvast

“De immigranten waren veelal ontwikkeld en konden lezen en schrijven. ‘Ze kwamen met een positieve bagage naar Suriname, ze waren arm maar bezaten kennis.  Dat is tot de dag van vandaag een houvast gebleken bij het aarden in Suriname. De solide cultuur en de religie hebben de immigranten in staat gesteld om zich te organiseren, hun cultuur en taal te conserveren ondanks aanvallen van de christenen die de immigranten beschouwden als heidenen en die probeerden te kerstenen, wat nooit echt is gelukt.”

Nieuwe dreiging

“De volle evangelie beweging, wordt genoemd: een nieuwe golf van poging tot kerstening van het Aziatisch bevolkingssegment. Gewezen wordt op: Het is merkbaar, dat er een aanval is geopend op geloofsgenoten. Dat mag, er is vrijheid van godsdienst, maar dat neemt niet weg, dat de concurrentie op de loer ligt, waakzaamheid is geboden.”

Triomfators 

“Al met al is het goed gegaan met de hindostaanse immigrant in Suriname. Volgens de statistieken werden er 34.000 immigranten overgebracht, daarvan keerden 12.000 huiswaarts terug. De overige 22.000 vormden de startpositie van de Hindostaanse bevolkingsgroep. Vandaag telt dit bevolkingssegment honderdduizenden zielen. Dit los van de ruim 200.000 die zich in Nederland bevinden. Dit bevolkingsdeel voelt zich sterk, triomfeert. De euforie hits op en het smaakt naar meer.

HD

error: Kopiëren mag niet!