Leerling in internaat Shiloh afgeschreven wegens verzuim

De situatie in het Shiloh internaat in Nieuw-Nickerie, waarover Dagblad Suriname onlangs heeft bericht, is aldus moeder F. Bronne niet rooskleurig. Ze betreurt het feit dat haar zoon afgeschreven is vanwege het feit dat hij een ongelukje had en niet naar school is geweest.

Geen communicatie met de ouders

De situatie wordt via het beeld van een ouder verteld aan Dagblad Suriname. Ze geeft aan dat in het verleden er een mevrouw aanwezig was die de zorg over de kinderen had. Naar aanleiding van haar ziekte is ze weg geweest voor een operatie en kwam niet terug na de operatie om zich in te zetten voor de 21 leerlingen in het internaat. In overleg met de ouders werd de Kevin Bronne aangesteld als toezichthouder van de kinderen.

Na een bepaalde tijd werd de heer Bronne weggehaald als toezichthouder van de leerlingen. Het valt wel te betreuren, aldus de moeder, dat na het vertrek van de heer Bronne er niet meer gecommuniceerd is met de ouders van de kinderen in het internaat. De moeder geeft aan, dat ze de districtscommissaris niet kunnen contacten. Ze vraagt zich af hoe de burgermoeder zonder hun toestemming een andere toezichthouder voor de leerlingen kan zetten. De moeder is ook van mening, dat de burgermoeder niet ervan hield dar de kinderen pakketten kregen met voedingsmiddelen. Ze zegt, dat ze dat jammer vindt, want dat is volgens haar een normale zaak. Voor haar blijven er echter grote vraagtekens achter.

Problemen zijn niet opgelost

De bezorgde moeder geeft aan, dat de toezichthouder die er nu is, de oom is van de districtscommissaris die internaten in het verleden niet goed heeft laten functioneren. Ze vraagt zich af of hij dat nu wel zou kunnen doen.

Na het vertrek van de heer Bronne raakte een jongen gewond door gebroken flessen op het erf en kon hij hierdoor de school voor een week niet bezoeken. Dit heeft toen geleid tot zijn afschrijving wegens verzuim. De moeder zit met de handen in het haar, omdat die jongen niet beschikt over een basiszorgkaart. Ze zegt verder dat het commissariaat waar de mensen heen moeten voor hun Bazo-kaart ook niet deugt. Ze moet helemaal naar Nieuw-Nickerie om het in orde te kunnen maken. Ook haar eigen basiszorgkaart is niet in orde gemaakt. De situatie is erg en de moeder maakt zich ongerust over haar zoon die wegens verzuim afgeschreven is geworden.

Deze situatie wordt voorgelegd aan districtscommissaris Josta Lewis van het ressort Kabalebo.

GW

error: Kopiëren mag niet!