Ir. Henk Ramdin: “Verbetering van Suralco-pensioenen moet en zal komen”

De heer O. Dors, gepensioneerde van Suralco is een van de vele personen van wie door het gefrunnik met pensioenen door de werkgever, de levensstandaard met de grond gelijk gemaakt wordt.

Slepende kwestie

De kern van de zaak is de koers van de Amerikaanse dollar die gehanteerd wordt bij het berekenen van de pensioenuitkering in SRD. Het is een slepende kwestie, die zich sedert 1982 voortsleept en voor de rechter wordt uitgevochten. De behandeling in hoger beroep is hangende. Terwijl het gras groeit sterft het paard.

Ramp

Het probleem begon toen de koers op een paar SRD stond. Anno 2022 is de dollarkoers SRD 21, maar de werkgever keert het pensioen uit aan de hand van een koers, die al jaren is achterhaald. Zo kan het gebeuren, dat er gepensioneerden zijn, die slechts SRD 387 krijgen toegeschoven. Het bedrag zou twintig maal hoger moeten liggen. Het is een ramp, menig gepensioneerde zucht en kreunt.

Slechte aanpak

Gewezen Suralco-directeur Henk Ramdin, die de maatschappij vanaf 1987 gedurende 14 jaar door moeilijke tijden heeft geloosd en daarmee Suriname bijzondere diensten heeft bewezen, zegt met de hand op het hart, dat de situatie waarin de gepensioneerden verkeren hem niet aanstaat. “De gepensioneerden pakken de zaak slecht aan. Ze hebben rechten waarop zij aanspraak maken. Er zijn wegen die bewandeld kunnen worden om hun nood te verlichten.”

Recht op toeslag

“Er wordt steeds gehamerd op de schommelende koers die moordend hoog stijgt. Ik vraag mij af waarom de gedupeerden geen gebruik maken van het recht op toeslag op het pensioen. Langs deze weg heeft er gedurende mijn directeurschap meerdere keren toeslag op salaris en pensioen plaatsgevonden.”

Voordeel

“Het is waar, dat de maatschappij een enorm voordeel genoot bij de devaluaties. Het was mogelijk om de werknemers en gepensioneerden tegemoet te komen. Deze mensen hebben tot hun dood en daarna de weduwen recht op de uitkering van pensioen. De zaken liepen echter in het honderd. Er kwam een moment waarop Suralco de enorme koersstijgingen niet langer kon bijbenen.”

Economische werking

“Geen enkele maatschappij is in staat om een dergelijke instorting te verwerken. Andere bedrijven en de regering kunnen de salarissen en de pensioenen van de ambtenaren ook niet koppelen aan de koers die van 1,80 naar 21 uit de pan is gevlogen. Het heeft te maken met de werking van de economie. Blijft, dat de mensen recht hebben op de verbetering van hun pensioen, al is het geen compensatie van SRD 1,80 naar SRD 20. Een verbetering van het pensioen moet en zal komen.”

Incompetentie

“De gepensioneerden gaan eraan voorbij, dat de bij wet gesloten Brokopondo Overeenkomst tussen Suriname en Alcoa ontbonden is. Suralco heeft opgehouden te bestaan! De staat Suriname is nu als erfgenaam aansprakelijk. De regering van toen heeft een hoogst incompetente onderhandelingscommissie ingesteld, die verzuimde de belangen van burgers, werknemers mee te nemen naar de onderhandelingstafel.”

Verantwoordelijkheid

“De mensen die gedurende jaren hun krachten hebben gegeven aan de multinational Suralco waarvan Suriname aandeelhouder was werden in de kou gelaten. De gepensioneerden moeten de volksvertegenwoordiging en de regering verantwoordelijk stellen voor, het schromelijk falen bij de ontbinding van de Brokopondo overeenkomst. De regering en de Nationale Assemblee zijn er op de eerste plaats om de belangen van de burgers op verantwoordelijke wijze te behartigen. Het kan niet zo zijn, dat de staat ervan uitgaat, dat de burgers hun eigen boontje moeten doppen”, aldus de gewezen directeur van Suralco.

HD

error: Kopiëren mag niet!