Vergunning Surpost wisselkantoor niet verlengd

De vergunning van Surpost Money Exchange N.V die vorig jaar oktober is vervallen is niet verlengd. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) laat in een bericht op haar website weten, dat Surpost Money Exchange N.V verboden is het bedrijf van wisselkantoor uit te oefenen.

De CBvS noemt als reden voor het niet verlengen van de vergunning aan Surpost Money Exchange N.V., niet-naleving van het bepaalde in artikel 24, leden 1 en 2 van de Wet Toezicht op Geldtransactiekantoren. Het onmiddellijk intredend rechtsgevolg hiervan is het verbod ter uitoefening van het bedrijf van geldwisselkantoor.

De desbetreffende bepalingen in Wet Toezicht op Geldtransactiekantoren handelt over de verplichting van ieder geldtransactiekantoor om jaarlijks uiterlijk in mei een jaarrekening in een door de CBvS goed te keuren vorm in te dienen. De jaarrekening dient tenminste te bevatten een balans en een winst- en verliesrekening met bijbehorende toelichting over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening dient gepaard te gaan met een verklaring van een externe accountant omtrent de getrouwheid ervan. 

SS

error: Kopiëren mag niet!