Tropische storm of orkaan?

Met de aankomende tropische storm die aangekondigd is, schijnt het devies te zijn ‘de put dempen als het kalf verdronken is’ of het Surinaamse gezegde ‘we gaan wel zien wanneer het komt, Sranan na wan seygi kondre, er gaat niks gebeuren’. Door de Meteorologische Dienst zou in Suriname de mededeling zijn gedaan, dat de regens in Suriname nog lang niet voorbij zijn. Sterker nog, er zou een tropische storm op komst zijn. De oorsprong van de storm zou liggen in Afrika. Opmerkelijk is dat Suriname naar het schijnt vaker te maken krijgt met weerfenomenen uit Afrika, of we konden het vroeger niet benoemen. 

Eerder hadden we te maken met zand van een zandstorm in Afrika, dat neerkwam in Suriname met de regen. De tropische storm zal vooral voelbaar zijn in het kustgebied. We hebben al in het kustgebied behoorlijke overstromingen gehad die gebieden onder water hebben gelegd. Huizen waren onder water, het verschil tussen straat, berm, lozing en erf was niet te zien. Laatst was er naast regenval ook een springvloed met een Surinamerivier die dik was aangezwollen en buiten haar oevers trad. 

Veel zware regenbuien zondag 26 juni voor de kust van Suriname…..

De Surinaamse regering moet in haar buitenlandse betrekkingen voor korte termijn oplossingen steeds aanhalen, dat het land vaker te maken heeft met overstromingen. In het nieuws is terloops gemeld dat de tropische storm gaat komen. Wanneer die storm gaat komen is onbekend. De vraag rijst nu ook wat onder een tropische storm moet worden verstaan. Hebben we dat reeds eerder gehad of wordt dat de eerste keer? Wanneer precies komt die storm: welke dagen in welke week? En vooral: wat kunnen burgers zelf doen om zich te beschermen tegen de gevolgen van de tropische storm? De vraag rijst ook of burgers zelfstandig maatregelen bijvoorbeeld aan hun woning gaan kunnen treffen. Gaat men het zelfstandig kunnen doen of zal men een beetje professionele hulp van een timmerman moeten inroepen? Indien daken moeten worden verstevigd, dan zal vooral bij de hogere woningen iemand ingehuurd moeten worden om even over het dak te lopen en gebreken moeten repareren. Als het hard waait en ook regent, kan water door de naden van de daken op het plafond en in het huis belanden. Wanneer er rukwinden zijn, kunnen daken van de huizen vliegen en kan water inboedel beschadigen en huizen tijdelijk onbewoonbaar maken. Zijn er maatregelen om te voorkomen dat daken van het huis vliegen? 

Welke hulp is er beschikbaar vanuit de overheid om burgers die een hoger risico lopen, bij te staan? Het kustgebied is groot en te algemeen aangeduid: welke gebieden lopen concreet risico? Wanneer zal door de regering alarm worden geluid? Wij vinden dat de regering en de autoriteiten zoals de Meteorologische Dienst een verschrikkelijke wanprestatie aan het plegen zijn waarvan de prijs door de burgerij zal worden betaald. We merken dat het de functionarissen van de Meteorologische Dienst moeite kost om in het Nederlands te communiceren met het volk op een wijze die het volk begrijpt. Het gaat moeizaam en men doet het niet graag. 

Maar, met het oog op de klimaatverandering en wat er nog gaat komen is het noodzakelijk dat de dienst een professionele communicatiepersoon in dienst neemt. Dat is dan een persoon die graag met de samenleving communiceert en niet alleen een interview afstaat, maar zegt waar de burger wat aan heeft. 

Er zijn veel landen met een ‘early warning system’. In dit systeem moet het belang van ‘early’ (dus het vroeg melden) niet worden onderschat. Een vraag die rijst is of burgers van hun werkgevers vrijstelling van dienst kunnen krijgen om de nodige beschermingen aan hun huizen aan te brengen. Nogmaals, wat een tropische storm is, is niet aan ons verteld, dus we zullen het maar zullen googlen en vertrouwen wat op onder andere Wikipedia staat, dat het volledig is. 

Een tropische storm is een storm voortkomend uit een tropische depressie met een uitgesproken gesloten circulatiesysteem met maximale windsnelheden van 34 tot 63 knopen. Ze kunnen al binnen een dag verzwakken tot ondiepe depressies en daarna nog grote afstanden afleggen, maar kunnen ook geheel oplossen. Als de storm zich echter organiseert, dan zal de druk in het centrum snel dalen, terwijl daaromheen een smalle band ontstaat met hoge windsnelheden en een spiraalvormig wolken- en regenpatroon in de richting van het centrum, om daarna eventueel te groeien tot een tropische cycloon. Een tropische cycloon, ook wel orkaan, cycloon, tyfoon of taifoen, is een tropische storm waarvan de windsnelheden de orkaandrempel, windkracht 12, overschrijden. Dat houdt in dat er windsnelheden voorkomen van meer dan 63 knopen, ongeveer 117 kilometer per uur. Een storm zonder tropische kenmerken, die de orkaandrempel overschrijdt, heet een (extra-tropische) storm met orkaankracht. Tropische cyclonen ontstaan niet te dicht aan de evenaar. Orkaan, dat voorspelt niet veel goeds, maar we gaan het merken als het komt. 

Er is nog geen algemene bekendmaking van OW of NCCR, niet nodig omdat we geen paniek moeten zaaien is hoe we over deze dingen bij de Surinaamse regering denken. Wat zijn de kansen dat de tropische storm zich ontwikkelt tot een tropisch cycloon? Maar, no spang, kow njang nanga dringi dansi, geniet van het moment, te a orkaan kong dan unu sa sji. En dan zullen we alle schuld schuiven op ….       

error: Kopiëren mag niet!