President Santokhi onthult I Love Nickerie ‘monument’ in Nieuw-Nickerie

“I love Nickerie too”. Met deze laatste woorden sloot president Chandrikapersad Santokhi zondag 26 juni zijn toespraak af ter gelegenheid van de onthulling van het I Love Nickerie-monument op het Volksplein in Nieuw-Nickerie. 

Het monument is een schenking van de familie Abdul aan de Nickeriaanse gemeenschap. President Santokhi toonde zich ingenomen met dit initiatief en prees de Nickeriaanse bevolking voor haar inzet om het district te ontwikkelen.

Hij wees op het samenbundelen van Nickerianen in binnen- en buitenland om ondersteuning te geven aan het district. President Santokhi merkte ook op, dat dit met zoveel liefde gebeurt en dat de regering ondersteunend wil zijn. In dit kader wees hij op projecten die eerder op de dag in gebruik werden genomen, te weten de vier praktijklokalen op de LBO STS Nickerie en de EBS zonne-energiecentrale in de Stalweide. 

Volgens het staatshoofd wordt Nieuw-Nickerie met de aanstaande ontwikkelingen, zoals een internationale luchthaven, een shore base, highway naar Brazilië niet de eerste, maar de eerste stad van Suriname. Naast de zonne-energiecentrale krijgt het district straks ook extra duurzame en schone energie uit kaf, waarvoor een project door de regering is goedgekeurd.

Het staatshoofd kondigde ook een ICT-trainingscenter aan als regionaal HBO, bachelor en master opleidingsinstituut voor het district. Dit zal gebeuren in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en de Indiase ambassade. 

President Santokhi riep de Nickerianen op tot liefde in het hart voor de medemens en samenleving. Hij zei, dat het monument daarmee niet alleen voor de Nickerianen iets zal betekenen, maar voor heel Suriname en zelfs het buitenland wanneer toeristen zullen komen en het monument op de gevoelige plaat zullen vastleggen. Eveneens riep hij de gemeenschap op voorbereid te zijn op de uitdagingen en de ontwikkelingen die het toerisme met zich zal meebrengen.

error: Kopiëren mag niet!