Controlepost te Zanderij opgezet voor het controleren van zwaartransport

In het wooncentrum van Zanderij, in het district Para, is onlangs een controlepost voor zwaartransport opgezet. De controlepost wordt bemand wordt door bestuursambtenaren, politie en militairen. 

De rijweg Zanderij-West Suriname is al enige tijd gesloten voor verkeer met een asdruk boven 4-ton. Echter wordt de wegafsluiting genegeerd door transporteurs van rondhout en ander materiaal. Naast controle op de voertuigen van zwaartransport zal deze post ook voorzien in criminaliteitsbestrijding en surveillance in de directe woongemeenschappen. Zo werd onlangs door het Commissariaat bericht.

De districtscommissaris van Para, Marlene Joden, zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname, dat het de eerste keer is, dat er een controlepost te Zanderij is opgezet, sinds haar aanstelling als districtscommissaris. Aan Joden werd gevraagd of er gebruik wordt gemaakt van een weegbrug bij de controle. Zij geeft aan. dat dit niet het geval is. 

Joden zegt verder, dat er momenteel gecontroleerd en tegelijkertijd ook geregistreerd wordt. “De districtsraadsleden zijn bezig, als ze klaar zijn met het districtsbesluit en het goedgekeurd is, dan zal er wel geïnd worden bij de houttransporteurs. Voorlopig innen we geen geld”, zegt Joden.

Alhoewel er is aangegeven, dat de weg afgesloten is voor vrachtverkeer boven de 4-ton, stelt Joden, dat dit niet wil zeggen dat de trucks helemaal niet mogen rijden.

“Vanuit het ministerie van Openbare Werken hebben wij nog de toestemming om de weg te onderhouden. De ondernemers zijn degenen die de weg moeten onderhouden. Vandaar dat zij ook de gelegenheid van mij krijgen om hun rondhout toch te vervoeren. Het gaat nu beurtelings. De ondernemers zijn allemaal in een appgroep. In het verleden gingen er meerdere voertuigen op de weg. Dat gebeurt nu niet meer. De ontheffingen worden verleend vanuit het Commissariaat. Twee ondernemers krijgen de gelegenheid om per dag te rijden. Dan heb je minder zwaar gewicht op de weg.”

“Als ze geen inkomsten binnen krijgen, kunnen ze ook niet helpen om de weg rijdbaar te maken voor de dorpelingen van de afgelegen gebieden. Het moment dat de weg onrijdbaar wordt, moeten de ondernemers het per direct aanpakken. Daarvoor hebben ze bij het heengaan equipment bij zich”, aldus Joden. 

SK

error: Kopiëren mag niet!