Bewoners Brokopondo blij met “safe spill”, maar willen eerst zien dat water wegtrekt

De door wateroverlast getroffen bewoners van Brokopondo zijn blij met de aankondiging van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) om over te gaan tot het veilig spuien van water uit het stuwmeer, maar willen eerst zien dat hun woongebieden weer droog komen te komen te staan. “Zien is geloven”, zegt Ronny Asabina, BEP-Assembleelid tevens lid van het Platform van Traditionele Gezagsdragers van Brokopondo.

De bewoners kijken reikhalzend uit om uit de benarde en onmenselijke situatie te geraken waarin ze zich reeds maanden bevinden en elke mededeling die daartoe kan leiden beschouwen ze als goed nieuws. Ze willen echter eerst ervaren, dat het water daadwerkelijk uit hun woon- en leefgebieden wegtrekt. 

Sluiting spuikleppen    

De Staatsolie Power Company Suriname, SPCS, heeft in een bericht laten weten, dat ze in het afgelopen weekend is overgegaan tot het gefaseerd sluiten van de spuikleppen van de Afobakadam. In de eerste fase wordt overgaan naar de “safe spill”, wat betekent dat de spuikleppen een opening van slechts 10% zullen hebben.

De verwachting is dat de stroomafwaarts gelegen gebieden hierdoor weer droog zullen komen te staan. Het waterniveau in het stuwmeer ligt nu op een zodanig niveau, dat het de benodigde berging, voor een eventuele bovengemiddelde regenval in de maanden juli en augustus, verschaft. Op basis hiervan, heeft SPCS besloten om van start te gaan met het gefaseerd sluiten van de spuikleppen. Afhankelijk van de regenval in de komende periode, zullen de spuikleppen weer worden geopend op 20% of compleet worden gesloten. Vooralsnog wordt het compleet sluiten van de spuikleppen als de meest waarschijnlijke prognose aangemerkt.

De SPCS heeft in april, door de extreme regenval in maart 2022, de spuipoorten verder moeten openen boven het zogenoemde “safe spill” niveau. Het gevolg was dat laaggelegen gebieden langs de oever van de Surinamerivier stroomafwaarts van de Afobakadam onder water zijn gelopen. De SPCS heeft meegeleefd met de bewoners van die gebieden en heeft via het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) ingespeeld op noodvoorzieningen, waaronder schoon drinkwater en het installeren van faciliteiten om onder andere het onderwijs voort te kunnen zetten.

Zichzelf bejubelen

Asabina zegt dat het bij hem en de getroffen bewoners van het district overkomt als dat de SPCS zichzelf bejubelt door te stellen, dat zij heeft meegeleefd met de bewoners en heeft ingespeeld op de noden. Indien dat zo was en adequaat was geweest, dan zouden de traditionele gezagdragers het niet noodzakelijk hebben geacht om met de president van het land in een spoedvergadering bijeen te komen om spoedoplossingen te vragen voor de ontstane noden als gevolg van de overstromingen. Op de spoedvergadering met de president zijn 13 petities overhandigd waarin aandacht is gevraagd voor noodvraagstukken.

Ondanks het feit dat de noodsituatie tot hun neuzen reikten, hebben de bewoners met de grootste moeite zich toch “coulant” opgesteld door niet over te gaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Voor deze coulante opstelling krijgt men stank voor dank. Dat is het gevoel dat bij de bewoners leeft, zegt Asabina.

SS  

error: Kopiëren mag niet!