Op weg naar Keti Koti 2022 – Deel 22

Keti Koti 1863-2022

Surijammers

Er werden in verband met Keti Koti 2022 herinneringen opgehaald en gediscussieerd met personen die de onafhankelijkheid van de Republiek van dichtbij hebben meegemaakt. De gedachtewisseling had het over 1.000.000 zielen van Surinaams Bloed, die verspreid over de wereld leven.

Negatieve emoties

“De uitstraling van negatieve emoties, het aanhoren van zoveel diepe ellende die de Afrikanen in Suriname hebben meegemaakt doen de nazaten lijden ondanks dat zij de kwelling van het door Nederland opgelegd juk, niet persoonlijk hebben meegemaakt.”

Tragedies

“Het doet pijn. De creool schaamt zich voor deze vernedering die hun door derden is aangedaan. Het kennen van de tragedies die de voorouders hebben doorstaan is een bron van stress die oploopt en geestelijk lijden, handicaps en trauma’s veroorzaakt.”

Wonderschoon Suriname

“Suriname is een volksplanting. Een migrantenvolk, zelfs de inheemsen zijn hiernaartoe verhuisd. Nog steeds trekken mensen afkomstig uit andere delen van de wereld naar wonderschoon en met natuurlijke rijkdom gezegend Suriname.”

Remigranten”

“Suriname heeft ook landverhuizers die elders hun geluk zijn gaan zoeken. Het in tegengestelde richting trekken van Surinamers doet zich sedert de begin dagen van de kolonie voor. Er waren Europeanen die de tegenslagen in Suriname overleefden en remigreerden. Een deel van de hindostanen en Javanen keerden terug naar hun land van afkomst. Gegoede en knappe Surinamers trokken naar Europa om te studeren. Zij keerden terug en hielpen Suriname opbouwen.”

Beursalen en gastarbeiders

“Er trokken jongeren, bursalen naar Nederland. Velen keerden het land de rug toe en bleven in Nederland. Zij voldeden niet aan de verplichtende beursvoorwaarden om na hun studie hun kennis en vaardigheden in dienst te stellen van hun geboorteland.”

Zwaan kleef aan

“Velen trokken op eigen initiatief en eigen kosten weg om te studeren en/of zich als gastarbeider een bestaan op te bouwen. Het werd zwaan kleef aan.”

Vluchtelingen

“Rond de onafhankelijkheid zij Surinamers gevlucht, naar Nederland, Frans-Guyana en andere contreien. Van invloed hierop was ook, de keuze die Surinamers bij de onafhankelijkheid hadden om de Nederlandse nationaliteit te behouden of te opteren voor de Surinaamse nationaliteit. Het waren geen tijdelijke gasten maar blijvers. Verloren kinderen. Deze landgenoten worden Surijammers genoemd.”

Hazenpad

“In Nederland leven circa 400.000 Surinamers, van wie velen rond de onafhankelijkheid, na de militaire coup en na de decembermoorden uit Suriname vertrokken. Het militair bewind, dat kort na Srefidensi aantrad liet velen het hazenpad kiezen. De braindrain heeft de ontwikkeling van Surinamer ernstig gedwarsboomd. Het volk, lager- en hoger kader uit alle lagen van de bevolking trok in drommen naar het koude kikkerland en maken nu deel uit van landgenoten in diaspora.”

Diasporaroutes

“Er wordt gesproken van Surinamers in diaspora. Maar binnen deze groep zijn er bevolkingsgroepen die door landen als China, India, Indonesië worden erkend als personen uit hun diaspora. India bijvoorbeeld erkend de rol van de Hindostaanse diaspora in Nederland, afkomstig uit Suriname als de grootste Indiase diaspora gemeenschap in Europa.”

Culturele uitwisseling

“Behalve de Inheemsen en de creolen hebben de andere bevolkingsgroepen contact en culturele uitwisseling met hun respectieve landen van herkomst. Deze landen hebben diplomatie betrekkingen met Suriname waardoor hun culturen levend worden gehouden. Er is altijd een levende diasporalijn geweest met deze landen van herkomst, die in Nederland worden voortgezet.”

White men burden

“Surinamers moeten het kolonialisme vooral in eigen geest bestrijden. Ook de Nederlanders moeten daarvan bevrijd worden. Hun krampachtige houding tegenover kleurlingen, waarbij half bewuste superioriteitsgevoelens en schuldgevoelens (the white men burden) hand in hand gaan komt duidelijk naar voren in de diplomatieke geschiedenis van beide landen.”

Naar India en dan sterven

“Tot niet lang geleden werd onder de hindostanen vaak gehoord, naar india en dan sterven. Na het beëindigen van hun arbeidscontract keerden er hindostanen en Javanen terug naar hun land van geboorte. Onder hen die in Suriname bleven werd vroeger vaak gehoord: ’naar India en dan sterven.’ Het waren slechts enkele beter gesitueerden die deze droom heeft weten waar te maken.”

Rivaliteit

“Bij hun terugkeer in Suriname werd gezegd, ik ben er geweest. India is een indrukwekkend land, maar daar wonen zie ik niet zitten. Het naar India gaan had meer, of heeft meer te maken met rivaliteit. Prem heeft India bezocht, dus wilde Abdoel er ook naar toe gaan. Dit kwam meer voor bij de oudere generatie.”

Nieuwsgierig

“Ze hoorden veel mooie verhalen over Nederland, dus wilden ze daarnaartoe. En zo was het een tijdje het geval met India. India was in de belangstelling omdat er destijds maar weinig mensen naar toe waren gegaan. De mensen hoorden allerlei geweldige verhalen over India. Het maakte hen nog nieuwsgieriger.”

 Handel

“Het naar India gaan had meer te maken met nieuwsgierigheid, dan met culturele binding. De rijkelui die nu naar India gaan doen dat vooral om handel te drijven en andere zaken. De handel tussen Suriname en India neemt toe.”

Den haag

“Creolen trokken vooral naar Amsterdam, een handelsstad, ook wel de culturele hoofdstad van Europa genoemd, waar zij zich beter thuis voelden vanwege de aanwezigheid van andere minderheidsgroepen die in hetzelfde schuitjevaren. De hindostanen kozen voor Den Haag.”

Verrijking

“De Surinamers in Nederland en daarbuiten zullen belangrijk blijven voor Suriname en ze zullen dat ook zijn voor Nederland. Surinamers zijn een verrijking voor de Nederlandse gemeenschap, maar ook daar zullen ze eerst het moeilijk proces van etnische integratie moeten meemaken.”

Rechtvaardigheid

“Niet alleen cultureel blijven de Nederlandse Surinamers belangrijk ook zakelijke contacten spelen een rol in deze. In de confrontatie met de Nederlandse gemeenschap zullen ze steeds blijven teruggrijpen naar de Surinaamse wortels. Eventueel zullen ze in Nederland enige politieke druk kunnen uitoefenen op Nederland om een rechtvaardigere band met Suriname te kweken.”

Wordt vervolgd.

HD

error: Kopiëren mag niet!