Dc Bhola bespreekt intensivering samenwerking met minister GBB

Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost heeft onlangs een bezoek gebracht aan het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB. De burgervader en zijn delegatie werden daarbij ontvangen door Dinotha Vreeswijk, de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Dc Bhola werd vergezeld door functionarissen van de afdelingen Beheer Bestuursressorten (BBR), Grondzaken en Burger Informatie Centrum, BIC. 

Tijdens het bezoek werd het samenwerkingsverband tussen de twee departementen besproken. GBB is verantwoordelijk voor gronduitgiftes, het beheren van natuurreservaten en het beschermen van de bossen. Het commissariaat brengt advies uit bij grondaanvragen.

Tijdens de bespreking werd duidelijk dat het ministerie en het commissariaat op een lijn liggen wat betreft de verdere ontwikkeling en inrichting van Paramaribo, met name het gebied Noord-Oost. 

Zij stelden dat verdere bebouwing in Paramaribo-Noord niet gestimuleerd moet worden. Het gebied is door de lage ligging ongunstig voor huisvesting. De wetenschap leert ook, dat de zeespiegel zal stijgen. Dit is een reële dreiging waarmee rekening gehouden moet worden. De burgervader sprak ten slotte zijn complimenten uit aan de minister. De goede samenwerking ten behoeve van de samenleving zal intensief worden voortgezet, aldus het BIC.

error: Kopiëren mag niet!