Werknemersorganisatie bij Newmont, NWO, springt in de bres voor niet-gevaccineerde leden

In een op 31 mei verzonden memo van de general manager van Newmont Suriname, Wilfred Visser, gaat deze in op de situatie met betrekking tot Covid-19 binnen het goudmijnbedrijf en de wijze waarop de leiding van het bedrijf de strijd tegen het Coronavirus wil voeren. In die strijd staat centraal het vaccineren van het – nog niet gevaccineerd – personeel tegen het Covid-19-virus. 

Maar, die memo is niet in goede aarde gevallen bij de Newmont Werknemers Organisatie (NWO), die stelt dat niemand aan de persoonlijke integriteit van de werknemers mag komen. De organisatie heeft haar leden, eveneens in een memo, op 17 juni geïnformeerd over de plannen van het bedrijf om Covid-19 op haar terrein aan te pakken. 

In de memo van general manager Wilfred Visser wordt het personeel geïnformeerd over de gang van zaken rond de vaccinatiecampagne binnen Newmont Suriname: “(…) Tijdens de campagne zullen we contact opnemen met alle niet-gevaccineerde medewerkers, informatiesessies on site houden en externe experts on site brengen om hun kennis te delen. Om het voor medewerkers gemakkelijker te maken zich te laten vaccineren en/of te boosten, komt er een mobiele vaccinatie-unit on site. De infosessies en de mobiele unit vinden plaats in de tweede en derde week van juni. Het doel van deze campagne is om de meest recente en juiste informatie te verstrekken en eventuele onduidelijkheden of misinformatie weg te nemen voor degenen die nog niet hebben besloten om zich te laten vaccineren. We verwachten dat veel van de personen die de stap nog hebben genomen om zich te laten vaccineren, de komende weken van deze gelegenheid gebruik zullen maken om de eerste vaccinatie te krijgen. (…)”

Niet-gevaccineerd personeel mogelijk niet meer welkom op terrein Merian-goudmijn

Visser gaat in op zeker twee acties die overwogen worden:

1) Het niet langer betalen van de kosten van site access testing door Newmont voor niet-gevaccineerde medewerkers, waarbij deze medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor deze kosten. 

2) Het vereisen van vaccinatie om naar de Merian Mine-site en alle andere Newmont-werklocaties te komen. Als we dit doen, kunnen we de resterende maatregelen on site verder versoepelen zonder een risico te vormen voor niet-gevaccineerde medewerkers. Niet-gevaccineerde medewerkers zouden niet naar de site kunnen komen totdat ze zijn gevaccineerd. 

“De beslissingen om deze stappen te nemen zullen niet gemakkelijk zijn, omdat ze de financiën van niet gevaccineerde medewerkers zouden beïnvloeden. Als management hebben we echter de verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkplek te creëren en zullen we de beslissingen nemen die nodig zijn om iedereen te beschermen tegen mogelijke toekomstige golven van de omicron-variant van Covid of nieuwe varianten”, aldus Visser in zijn memo.

Volgens hem is de strijd tegen het Coronavirus een gedeelde verantwoordelijkheid en iedereen moet zijn steentje bijdragen. “Ik reken op ieders steun om van de Merian-mijn een betere en veiligere werkplek voor iedereen te maken. Samen creëren we een veilige werkplek!” 

Maar, zoals hiervoor al aangegeven, de Newmont Werknemers Organisatie (NWO) is niet blij met de inhoud van de memo van de general manager van het bedrijf. 

De NWO heeft dan ook haar leden bij schrijven van 17 juni laten weten, bij monde van secretaris Quincy Mandikarijo en woordvoerder Joel Anches, dat het “niemand is toegestaan, in het bijzonder de werkgever, inbreuk te maken op de lichamelijke integriteit van een werknemer zonder de uitdrukkelijke, in volle vrijheid gegeven, toestemming van de werknemer zelf”.

Volgens de organisatie is het de keuze van een werknemer om te bepalen of hij of zij zich wil laten vaccineren tegen het Covid-19-virus. “NWO zal op dezelfde wijze opkomen voor de niet-gevaccineerden als gevaccineerden.”

Verder vraagt de NWO werknemers die zich niet willen laten vaccineren om contact op te nemen met het bestuur “voor verdere instructie”.

“Wij drukken jullie op het hart om geen enkel document te ondertekenen, omdat jullie je niet wensen te laten vaccineren”, zo schrijft de werknemersorganisatie ook aan haar leden.

De memo aan de leden eindigt met de woorden: “Als werknemers en werkgever moeten wij elkaars keuze respecteren wanneer het neerkomt op de lichamelijke integriteit van elk individu.”

PK

error: Kopiëren mag niet!