Minister Mac Andrew informeert Wereldbank over minimumloon en inspanningen armoedebestrijding

Minister Steven Mac Andrew heeft donderdag 23 juni een delegatie van de Wereldbank (WB) ontvangen voor een consultatie in het kader van de “Systematic Country Diagnostic” (SCD). De SCD vormt de basis voor de nieuwe strategie voor de samenwerking tussen Suriname en de WB. 

Tijdens de ontmoeting heeft de bewindsman duidelijkheid verschaft aan de WB over de totstandkoming van het algemeen minimumuurloon en de inspanningen van het ministerie om de armoedegrens vast te stellen. Beide onderwerpen passen in het streven van de Wereldbank om een einde te maken aan extreme armoede en om gedeelde welvaart op een duurzame manier te bevorderen. Dit zijn ook twee doelen van de SCD.

De minister, bijgestaan door Soblina Chotkan-Somai , Hoofd Arbeidsmarktontwikkeling, heeft de WB uitvoerig geïnformeerd over de sociale en economische indicatoren die ten grondslag liggen aan de bepaling van het minimumuurloon en over de Nationale Loonraad, welke als mechanisme ter vaststelling van het minimumloon fungeert. In zijn uiteenzetting legde hij een verband tussen het garanderen van een aanvaardbaar bestaansminimum en de armoedegrensbepaling. 

Vaststelling van de armoedegrens is voor hem een noodzakelijke voorwaarde om gericht en effectief beleid te kunnen ontwikkelen op het vlak van loonontwikkeling, waaronder het minimumloon, dat dient als een van de instrumenten om armoede te bestrijden. Hij heeft de delegatie voorgehouden dat de commissie Armoedegrensbepaling in een afrondende fase van haar werkzaamheden verkeerd.

Een andere invalshoek van waaruit armoede wordt bestreden is volgens de bewindsman het werkgelegenheidsbeleid. In dit verband is de focus gericht op met name risicojongeren die klaargestoomd moeten worden om de arbeidsmarkt te betreden, hetzij als arbeidskracht, hetzij als kleine zelfstandige. Mac Andrew verwacht vooral in de sectoren duurzame bosbouw/hout, constructie, toerisme en toelevering voor de olie- en gasindustrie een groei van de werkgelegenheid in de komende periode.

De delegatie van de Wereldbank, onder leiding van de ‘Resident Representative for Guyana and Suriname’, Diletta Doretti, bleek ingenomen te zijn met de inspanningen van het ministerie. De bank heeft in het kader van de SCD toegezegd de mogelijkheid te zullen bekijken voor technische assistentie ter ondersteuning van programma’s van het ministerie, zoals armoede monitoring en promotie van ondernemerschap. Afgesproken is dat er een follow up komt.

error: Kopiëren mag niet!