Caribisch gebied en VS intensiveren samenwerking

Om inhoud te geven aan gemaakte afspraken in het kader van het intensiveren van de samenwerking tussen het Caribisch gebied en de Verenigde Staten zijn drie commissies gevormd. In de week van 20 juni vonden de eerste vergaderingen van de commissies plaats om zaken verder te bespreken.

Dit geeft aan, dat de VS in ieder geval vaart zet achter de afspraken, terwijl de CARICOM van haar zijde ook duidelijk aangeeft serieus te zijn. Suriname is vanaf 1 juli voorzitter van de CARICOM en zal tijdens haar voorzitterschap moeten toezien dat de afspraken ook vruchten afwerpen, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname vrijdag 24 juni.

Verschillende Caribische ambassadeurs in Washington, alsook de Caricomleiders, hebben op diverse momenten aangedrongen op het intensiveren van de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een vergadering op 9 juni met de Amerikaanse vicepresidente Kamala Harris. De Caribische landen eisten echter dat ook president Biden zelf hierbij zou zijn, omdat zij harde afspraken wilden maken over een aantal zaken. Inderdaad kwam president Biden zelf ook naar de vergadering en is tot het eind gebleven.

Tijdens de vergadering is afgesproken dat drie commissies gevormd zouden worden om de samenwerking tussen de VS en het Caribisch gebied verder vorm te geven. Op 14 juni heeft het Bureau van vicepresidente Harris een brief gestuurd aan de CARICOM, waarin zij de instelling van de drie commissies aangeeft. Tevens werd de CARICOM en de Dominicaanse Republiek verzocht om van hun kant drie personen aan te wijzen voor de commissies. 

De CARICOM heeft binnen twee dagen hun vertegenwoordigers aangewezen in de commissies. 

De drie commissies zijn: 

1) Commissie voor Energie 

2) Commissie voor Voedselzekerheid 

3) Commissie voor Financiën.  

Van de zijde van de CARICOM zijn de volgende personen aangewezen als covoorzitters van deze commissies te weten premier Keith Rowley (Trinidad & Tobago) voor Energie, president Irfaan Ali (Guyana) voor Voedselzekerheid en premier Mia Mottley (Barbados) voor Financiën. Elk van hen heeft ook een vervanger aangewezen. Ook de Dominicaanse Republiek heeft inmiddels haar vertegenwoordigers aangewezen.

error: Kopiëren mag niet!