Grote menigte van senioren burgers niet verwacht op dag herregistratie

De drukte bij de afgelopen registratie van AOV’ers in Nickerie was niet verwacht door personeel van Sociale Zaken te Nieuw Nickerie. De medewerksters waren allemaal verrast dat er zo een drukte was ontstaan bij de parochiezaal waar de registratie plaatsvond.

De coördinator van deze herregistratie, zegt dat dit een les is geweest voor de organisatie om in het vervolg een betere aanpak plan te creëren. “De registratie heeft sinds 2016 plaatsgevonden en daarna niet meer”, zegt hij. Het is nimmer de bedoeling geweest dat de senioren burgers ontvangen zouden worden door personeel van Sociale Zaken dat ingezet werd om dit te coördineren. 

“Geen werkwijze “ 

De politie werd er zelfs bijgehaald om de massa mensen te begeleiden en iedereen veilig aan de beurt te laten komen. Het is hen in het begin niet snel gelukt om dat te doen. De groep werd uiteindelijk gesplitst om de drukte die er ontstond aan te pakken. De mensen hadden gerekend op een aantal personen, maar werden verrast door het grote aantal personen dat op de been was gekomen. Vanaf half vier ’s morgens waren er al senioren burgers op de been en ze konden geen redelijke zitplaatsen vinden.

Trekker van de herregistratie aan het woord

Dit was aldus de trekker van het geheel wel een georganiseerd evenement, maar de mensen luisterden niet naar de ‘bevelen’ die er werden gegeven. Mevrouw Akiemboto, die de leiding had over het geheel van de herregistratie van de AOV’ers, gaf te kennen aan de aanwezige media, dat er wel beschikbare zitplaatsen waren voor de senioren burgers. Doordat ze niet luisterden naar hetgeen werd gezegd, leek het op gegeven moment of er een chaotische toestand heerste. De zitplaatsen waren beperkt, maar een aantal mensen kon wel in de gelegenheid gesteld worden om plaats te nemen in de zaal.

In elk ressort van Nickerie was er een dag waarop mensen zich konden herregistreren om in aanmerking te komen voor hun AOV. Voor de zieken die thuis waren moesten familieleden die wel in zijn staat waren om het te melden, dat doen op de aangegeven plaatsen. Zodoende kon personeel van Sociale Zaken ze dan natrekken en indien nodig stukken opvragen om de herregistratie te voltooien.

GW

error: Kopiëren mag niet!