Weer parlementariërs naar het buitenland

Zowel oppositie- als coalitieleden naar Egypte 

Een parlementaire delegatie onder leiding van Chuanrui Wang (VHP) heeft de 8ste vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU); Young MPS Climate Action, bijgewoond in Egypte. De delegatie heeft naast het lid Wang, verder bestaan uit de leden Melvin Bouva (NDP) en Miquella Soemar-Huur (ABOP). Het is de zoveelste reis van parlementariërs naar het buitenland. 

Betrokkenheid 

Tijdens de conferentie hebben parlementariërs uit de hele wereld gediscussieerd over de impact van klimaatverandering op de wereld en het belang van mensenrechten, parlementaire actie ter bestrijding van klimaatverandering; casestudies van wetgevings- en toezicht praktijken. Daarnaast ook de parlementaire innovatie door middel van “groene budgettering” en het creëren van meer ecologisch duurzame “groene” parlementen en het maatschappelijk middenveld en de betrokkenheid van burgers bij het parlement.

Ook ondersteuning van ontwikkelingslanden bij klimaatverandering stond op de agenda, aldus de Nationale Assemblee. 

Klimaatbeheersing

Tijdens de verschillende sessies hebben de parlementariërs een bijdrage geleverd in de vorm van een toespraak. Zo heeft het lid Bouva, die tevens honorary president is van het forum, aangegeven, dat klimaatverandering een wereldwijd probleem is. Er moet gewerkt worden aan adaptatie en mitigatie op dit gebied. “Ik ben trots om aan te geven, dat Suriname het groenste land ter wereld is met 96% aan bos, hoewel Suriname ook te kampen heeft met klimaatverandering. Klimaatverandering is een actief onderwerp in onze community’s. Ook de samenleving in de ontwikkelingslanden moet geïnformeerd worden over klimaatverandering”, aldus Bouva.

Delegatieleider Wang heeft tijdens zijn toespraak de diversiteit, het bos en de bevolkingsdichtheid van Suriname benadrukt, zo bericht de Assemblee.

error: Kopiëren mag niet!