Second Transition Service houdt 23 en 24 juni motivatie sportdag voor vaders/mannen in detentie

Second Transition Service (STS) gaat op 23 en 24 juni een project uitvoeren in het kader van herdenking Vaderdag 2022. Het gaat om een recreatieve motivatie sportdag voor 30 mannen/vaders in detentie in de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) en 20 mannen/vaders in detentie in het Huis van Bewaring (HvB). 

Desmond Plet is in dit project als stagiair van STS betrokken bij de uitvoering. Hij zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat het de bedoeling is een spelen circuit op te zetten met verschillende recreatie spelen en fos’ten prey’s (spelletjes van vroeger) onder leiding van sportleiders. “Voor de start van het spelen is er een korte bemoediging. Na het spelen is er een korte periode voor een hapje en een drankje met een korte motivatie.” 

De doelstelling van het project is mannen/vaders in detentie een aangename activiteit bieden in verband met Vaderdag en het bevorderen van de saamhorigheid onder de mannen. 

Vaders in detentie zijn vaak een vergeten groep. Aan Plet werd daarom gevraagd waarom het belangrijk is om ook speciale aandacht aan deze vaders te schenken. Plet antwoordt hierop, dat sterke gezinnen de basis zijn voor een gezonde samenleving. “Voor de ontwikkeling van het kind en in het bijzonder jongens, is het van belang dat er een rolmodel aanwezig is. Een ideaal gezin waar beide ouders aanwezig en betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van de kinderen.”

“Vaderdag wordt jaarlijks op de derde zondag in juli herdacht. Het is een dag om de vaders die zich inzetten om zich op de juiste wijze van hun vaderschap kwijten op een bijzondere manier te gedenken en te waarderen. Helaas zijn er ook vaders die vanwege uiteenlopende redenen geen invulling op een adequate manier kunnen geven aan het vaderschap. Vaders in detentie zijn daar een voorbeeld van”, aldus Plet.

Achtergrondinformatie STS

Second Transition Service (STS) is opgericht op 13 augustus 2014 als eenmanszaak door Saskia Wirodikromo-Dopo. De doelstelling van STS is gericht op het bieden van ondersteuning in de ruimste zin des woords bij de gemeenschappelijke belangen behartiging van toekomstige (ex)gedetineerden en het verrichten van handelingen tijdens hun resocialisatieproces in samenloop met de doorstroming voor nazorg, opvang en begeleiding van de uit een inrichting ontslagen persoon, teneinde een verbeterde herintegratie in de samenleving te ondervinden; 

aansturing, motivering en begeleiding van individuen, groepen als organisaties in het proces van transitie om de keuzes te maken voor een nieuw transformerend levenshouding en/of -patroon hetgeen bijdraagt in het verhogen van kansen in de ontwikkeling van welzijn en welvaart; 

het bieden van zorgverlening in de ruimste zin des woord in leef- en woonomstandigheden van kansarmen en minderbedeelden ten einde een leefbare situatie te ontwikkelen dat leidt tot duurzaam zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoord ouderschap. 

De visie of missie van STS is gericht op “succesvolle sociale integratie van de mens, groep of organisatie om te komen tot betere kansen op het verhogen van het welzijn- en welvaartsniveau”. 

SK

error: Kopiëren mag niet!