Onzekerheid over kwestie nationaliteit baby’s geboren uit Surinaamse moeders in Frans-Guyana

In december 2020 werd door een delegatie uit Suriname een bezoek gebracht aan een overheidsinstantie in Frans-Guyana, door tussenkomst van de toenmalige Franse ambassadeur Antoine Joly en de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin. Dit bezoek was ter versterking en uitdieping van de grensoverschrijdende werkrelaties tussen de Suriname en Frankrijk. Tijdens deze ontmoeting werd vooral gekeken naar de kwestie van het vaststellen van de nationaliteit van kinderen op Frans grondgebied. 

Ahmad, een Surinaamse burger, heeft Dagblad Suriname benaderd over de kwestie die voortvloeide uit het bezoek. Het gaat hierbij om een geval waarbij recent een CBB-ambtenaar (Centraal Bureau voor Burgerzaken) in Frans-Guyana is aangesteld. Voor Ahmad brengt deze situatie heel wat onduidelijkheid voor Surinaamse burgers.

Zin of onzin?

Ahmad vraagt zichzelf af of het wel zin heeft om zo’n CBB-ambtenaar naar Saint Laurent te laten vertrekken, terwijl Suriname een eigen systeem van verkrijgen van nationaliteit heeft. “Het kan gaan lijken op onzin wanneer men de mening is toegedaan dat vrouwen hun kinderen van een dubbele nationaliteit kunnen laten genieten door alleen in Frans-Guyana te bevallen van een kindje.” Hij zegt dit, omdat er een opmerkelijke stijging zou zijn van het aantal geboorten in Saint Laurent. Voor hem is nog steeds onduidelijk waarom Surinaamse moeders ervoor kiezen om aan de Franse zijde te bevallen.

Terecht of onterecht?

CBB-ambtenaar Leroy Eduards werd in samenwerking met twee andere ambtenaren die werkzaam zijn bij het bureau voor burgerlijke zaken, in Frans-Guyana aan het werk gezet om baby’s die worden geboren in Frans-Guyana accuraat te registreren. Het instellen van de CBB-ambtenaar is om ervoor te zorgen, dat de gegevens van de kinderen die geboren zijn uit de Surinaamse moeder juist worden vastgelegd. Dit is gebeurd op basis van regels die vastgelegd zijn in een Memorandum of Understanding (MoU) getekend door Frankrijk en Suriname. Het is dus wel een terechte samenwerking. Het gaat niet zozeer om de nationaliteit.

Wanneer kinderen in Frans-Guyana worden geboren, dan krijgen ze de Franse nationaliteit, dit neemt het feit niet weg dat het kind geboren wordt uit een Surinaamse moeder. Het registreren van de kinderen vindt verder nog plaats, omdat het ten grondslag ligt aan het garanderen van een nauwere samenwerking tussen de Franse en Surinaamse overheid.

GW

error: Kopiëren mag niet!