Makandra Project gelanceerd

Het startsein voor een driejarig Makandra Project werd maandag gegeven. Het Makandra Project is een samenwerking tussen het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS. In dit programma zijn meerdere projecten geïnitieerd voor verschillende ministeries, waaronder het Makandra Project tussen de Nederlandse Reclassering en de Surinaamse Forensische Maatschappelijke Zorg (FMZ).

Met dit programma wordt beoogd om in een vroeg stadium de FMZ erbij te betrekken waardoor snel een reclasseringsrapport voor handen is en daarmede snel en goed geïnformeerd een passende sanctie kan worden opgelegd aan een verdachte.

Taakstraffen

Daarnaast wordt met dit project een start gegeven aan de implementatie van de taakstraffen. De taakstraffen komen nu wel in het Wetboek van Strafrecht voor, echter blijft de implementatie achter. Met goed uitgevoerde taakstraffen wordt gestreefd om criminaliteit te voorkomen, recidive terug te dringen en wordt er ingezet op gedragsverandering en risicomanagement.

Bij taakstraffen gaat het om projecten van openbare nut, waarmee niet geconcurreerd wordt met de bestaande arbeidsmarkt. Ook mogen de projecten geen commercieel doel hebben. Gedacht kan worden aan schoonmaak van schoolterreinen, begraafplaatsen en bejaardentehuizen. De overheid hoeft dan geen geld uit te geven om een gevangene te voeden, en moeten deze verdachten iets terug doen voor de samenleving.

Hiermee worden de zittingen ook ontlast van de kleine strafzaken en heeft de kantonrechter meer ruimte om de grotere zaken af te ronden.

Voor de officiële lancering is de directeur van de Nederlandse Reclassering, John Bac, in Suriname. Hij overhandigde hierbij een bloemstuk aan het waarnemend Hoofd van Forensische Maatschappelijke Zorg, Navinda Venetiaan-Anini.

Dit project wordt breed gedragen door de politie, het Openbaar Ministerie, de kantonrechters en de strafrechtadvocatuur.


error: Kopiëren mag niet!