Door minister Mac Andrew in te stellen commissie gaat Wet Minimumloon evalueren

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de Nationale Loonraad (NLR) maandag 20 juni ontvangen voor een kennismakingsbezoek in verband met de verlenging van de zittingstermijn van de raad onder leiding van Wonnie Boedhoe tot eind december 2022. 

De minister benadrukte, dat het gaat om een verlenging van de termijn en niet de installatie van een nieuwe raad, hoewel de sociale partners nieuwe leden hebben voorgedragen. Bij deze gelegenheid heeft de bewindsman een beroep gedaan op de raad om in goed onderling overleg en met voortvarendheid te werken aan de vaststelling van het minimumuurloon voor 2023. 

Mac Andrew heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de raad te informeren over een binnenkort in te stellen commissie die de werking van de Wet Minimumloon zal moeten evalueren. Deze mededeling is belangrijk voor de Loonraad, omdat de taken en bevoegdheden van dit orgaan worden ontleend aan deze wet. De Wet Minimumloon is in werking getreden in september 2019 en de wet verplicht de minister om twee jaar na haar inwerkingtreding over te gaan tot evaluatie. Vanwege de Covid-19 pandemie is dit echter niet gebeurd, maar de tijd is nu rijp daarvoor, aldus de bewindsman.

De Loonraad gaf de minister de garantie, dat hij later dit jaar een voorstel voor een nieuw minimumuurloon tegemoet mag zien. Ook kijkt de raad uit naar de bevindingen van de evaluatie van de wet om na te gaan hoe de raad als mechanisme ter vaststelling van het minimumloon zou moeten voortgaan. 

Het besluit van de Raad van Ministers om op 1 juni 2022 de termijn van de NLR te verlengen is volgens Mac Andrew om te voorkomen dat er stagnatie zal optreden bij de vaststelling van het volgend minimumuurloon dat op 1 januari 2023 in werking zal moeten treden. De onderhandelingen en gedachtewisseling over het nieuw minimumloon tussen de verschillende partners binnen de Nationale Loonraad moesten in principe al begin dit jaar zijn aangevangen. Volgens de Raad is er een tijdsdruk, maar er is nog geen man overboord. 

De zittingsduur van de Nationale Loonraad loopt tot en met 31 december 2022. Het huidig algemeen minimumuurloon is sedert 1 juni dit jaar door de Regeringsraad vastgesteld op SRD 20,00 voor alle sectoren.

error: Kopiëren mag niet!