Oproep PAHO: “Regionale afhankelijkheid van import geneesmiddelen verminderen”

De directrice van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), dr. Carissa F. Etienne, heeft de landen opgeroepen samen te werken om de productiecapaciteit te verhogen en de regionale afhankelijkheid van de invoer van geneesmiddelen, vaccins en andere belangrijke gezondheidsproducten te verminderen als een belangrijke les van Covid-19. 

“Wij leren dat wij als regio gezamenlijk een duurzame en op samenwerking gebaseerde weg naar zelfvoorziening moeten inslaan in plaats van een concurrerende,” zei de directrice tegen de lidstaten bij de opening van de 170e zitting van het uitvoerend comité van PAHO. 

Dr. Etienne noemde PAHO’s Revolving Fund for Vaccines een “uitzonderlijke uitdrukking van Pan-Amerikaanse solidariteit voor de volksgezondheid”. Het fonds, dat in 1979 werd opgericht, heeft landen in de regio, ongeacht hun economische status, in staat gesteld tegen één enkele prijs toegang te krijgen tot veilige vaccins van hoge kwaliteit. Sinds de start van COVAX in 2021 heeft het fonds meer dan 142 miljoen vaccins geleverd aan landen in de regio.

“Verhoog lange termijn investeringen in volksgezondheid”

De PAHO-directrice riep landen ook op om de lange termijn investeringen in volksgezondheid, zowel financieel als menselijk kapitaal, te verhogen om universele gezondheid te garanderen en de veerkracht van systemen tegen toekomstige gezondheidsbedreigingen te verbeteren.  

“Deze pandemie heeft de diepgewortelde breuklijnen van ongelijkheid en ongelijke toegang tot gezondheidszorg die in onze regio bestaan, op harde wijze blootgelegd,” zei dr. Etienne. Blijvende onderinvestering zal een belemmering vormen voor de “meer flexibele, geconsolideerde en efficiënte reactie op de volgende pandemie die wij zo vurig wensen.”

De 170e zitting van het uitvoerend comité van PAHO vindt plaats van 20 tot 24 juni. De besprekingen gaan onder meer over de begroting van de organisatie, het beleid ter versterking van de paraatheid bij pandemieën en de meest dringende gezondheidskwesties in de regio.  

De bestuursorganen van PAHO bestaan uit de Pan-Amerikaanse Sanitaire Conferentie, de hoogste bestuursinstantie die om de vijf jaar bijeenkomt om het algemene beleid vast te stellen, de Directieraad, die jaarlijks bijeenkomt in de jaren dat de Conferentie niet bijeenkomt en het Uitvoerend Comité, dat tweemaal per jaar bijeenkomt en als werkgroep van de Conferentie of de Raad fungeert.

Dit jaar zal na de sluiting van het uitvoerend comité een eendaags forum worden bijeengeroepen, waar de kandidaten voor het directeurschap van PAHO de gelegenheid zullen hebben hun visie op de organisatie uiteen te zetten voor de Lid-Staten, de deelnemende Staten en de geassocieerde leden. 

De verkiezing van de directeur van PAHO zal plaatsvinden tijdens de 30e Pan-Amerikaanse Sanitaire Conferentie van 26-30 september. De verkozene zal op 1 februari 2023 in functie treden en een eerste ambtstermijn van vijf jaar vervullen.  

error: Kopiëren mag niet!