NH en EBS bezoeken Godoholo in kader op te leveren zonne-energiesysteem

Een team van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) onder leiding van onderdirectrice Energie, Valerie Lalji, heeft 13, 14 en 15 het dorp Godoholo in het verzorgingsgebied Tapanahoni, district Sipaliwini, bezocht, zo meldt NH maandag 20 juni pas.

Tijdens deze driedaagse missie hebben functionarissen van de afdelingen Community Engagement and Development (CED), Voorlichting, de Project Executing Unit (PEU) en de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV) samen met prominente bewoners van het dorp, de lokale gemeenschap bewust gemaakt met betrekking tot het binnenkort op te leveren zonne-energiesysteem dat het dorp van 1x 24 uur stroom moet gaan voorzien. 

Tijdens het bezoek werden door personeel van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) controlewerkzaamheden uitgevoerd aan het distributie- en zonnepanelen netwerk.  

Fase I bewustwording

In deze eerste fase van de campagnevoering, zijn de bewoners ingelicht over het belang van een huisaansluiting en het proces hieraan gekoppeld. In dit kader werd met het traditioneel gezag en de bewoners een krutu belegd waarin de verantwoordelijkheid – zoals het betalen van de stroomrekening -, de verwachtingen, verlangens alsook de zorgpunten van de gemeenschap werden besproken. 

Ook werd ingegaan op het besluit en de noodzaak van overheidswege tot het afbouwen van het oude systeem, enige periode na de oplevering van het zonne-energiesysteem. 

Diverse sprekers, waaronder de onderdirectrice Energie, NH-medewerkers, de installateur, en technici van de EBS, informeerden de gemeenschap over haar rol in het kader van de vernieuwing, de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden voor de gemeenschap. Verder zijn door het team huis aan huisbezoeken afgelegd waarbij de huisaansluitingen zijn geïnspecteerd.

Controle distributienet

Met de uitgevoerde controle en inspectie van de solar plant en het distributienetwerk door experts van de EBS is conform de nodige standaarden het systeem nagegaan en zal rapportage worden opgemaakt, evenzo zullen eventuele bijstellingen plaatsvinden. Hiermee wordt de laatste hand aan het distributienetwerk van het hybride zonne- energiesysteem (een combinatie van zonnepanelen, batterijopslag en een generator) gelegd. 

Binnen afzienbare termijn zal het zonne-energiesysteem te Godoholo in gebruik worden genomen. Ook zal de gemeenschap verder bewust worden gemaakt van het belang van energiebesparing, betaling van de stroomrekening en het in goede staat houden van het systeem. 
Het project vloeit voort uit de Global Environment Facility / Inter-American Development Bank (GEF/ IADB)-samenwerking met de overheid.

error: Kopiëren mag niet!