Geen sprake van dubbele aanvraag bij CBB van paspoorten

Burgers hebben hun beklag gedaan bij Dagblad Suriname over de aanvraag en de wachttijd bij paspoorten. Ze zijn van mening dat het uiteindelijk neerkomt op twee aanvragen. De eerste keer via de normale procedure en de tweede keer door middel van een brief.

Ontevreden burgers

Recentelijk is men te weten gekomen dat het aantal paspoortaanvragen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, vrij hoog is. Verschillende burgers zijn de mening toegedaan dat het voor hen een hele procedure was om daadwerkelijk in aanmerking te kunnen komen voor een paspoort, nadat het vervallen was.

“Ik ga nu mijn brief inleveren, omdat je behalve je aanvraag ook nog een brief ter verzoek van je paspoort moet inleveren als je het eerder zou willen hebben”, zegt een jongeman die al klagend een print- en copieshop verlaat. Hij was verhit, omdat hij op dat moment zijn paspoort dringend nodig had. Hij is de mening toegedaan dat dit niet kan. Zijn stukken waren aldus hem wel op tijd ingeleverd en hij vond het dus vreemd, dat je dan toch een brief moet sturen 

Geen tweede aanvraag nodig voor paspoort aanvraag

De directrice van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Anastacia Kanape-Pokie, heeft gereageerd op de vraagstukken van deze ontevreden burgers. De wachttijd is aldus de directrice 2 maanden. Ondanks dat wordt er voor de burgers wel een mogelijkheid gecreëerd ter bespoediging, maar dit zorgt er dan ook voor, dat er een grotere achterstand wordt gecreëerd in het bestand van aanvragen.

Voor gevallen van ziekte, overlijden, dienst, sport en studie in het buitenland is deze mogelijkheid in het leven geroepen. Ondanks dit, komt het toch vaak voor dat mensen om andere redenen hun aanvraag willen bespoedigen. Dit wordt ze niet ontnomen. Deze burgers mogen ook naar de spoedbalie gaan om een beroep te doen op hun spoedpaspoort, rekening houdend met het feit dat de wachttijd twee maanden is.

Het is CBB ook duidelijk, dat de wachttijd een lange periode is, daarom is de mogelijkheid om na de officiële aanvraag gewoon schriftelijk weer een beroep te doen om zodoende de aanvraag te bespoedigen. Verder is het ook in de planning om de wachttijd verder te gaan bekijken. Het ligt in het bedoeling dat dit ook verder aangepakt wordt door het CBB. De burgers worden ook opgeroepen om naar de kantoren te gaan wanneer ze merken dat hun paspoorten zullen vervallen, dit ter voorkoming van meer ongerief. Vanuit de kant van het CBB wordt er alles aan gedaan om de dienstverlening waar nodig te versoepelen, aldus mevrouw Kanapa-Pokie.

GW

error: Kopiëren mag niet!