Cyberpesten toegenomen in Suriname

Cyberpesten is het pesten via digitale media op internet. Een ander woord voor cyberpesten is digitaal pesten. Dit gebeurt meestal via social media zoals Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat of WhatsApp. De meest voorkomende vorm is laster in de vorm van kwetsende/beledigende of bedreigende teksten. Maar, ook belastende foto’s en filmpjes. Dit gebeurt vaak anoniem, omdat de daders zich onbereikbaar voelen en daardoor meer durven.

In Japan gaat men binnenkort strenger optreden tegen cyberpesten. Met de komst van een nieuwe wet kunnen daders een jaar celstraf of een boete van omgerekend ruim 2.100 euro krijgen. In Suriname is er nog geen wet tegen cyberpesten. Echter zijn er wel wetsvoorstellen ingediend tegen cyberpesten. 

Is cyberpesten in Suriname toegenomen?

Aan Ruth Belfor, Life Coach en oplossingsgerichte therapeut, is gevraagd wat haar kijk is op cyberpesten. Belfor geeft daarbij aan, dat ze merkt dat cyberpesten wel toegenomen is in Suriname, omdat men zich vrijer voelt om dingen te zeggen die ze normaal niet zouden zeggen. “Ik merk dat mensen heel grof, onmenselijk, gemeen reageren/doen of schrijven zonder bij de consequenties stil te staan.”

Op de vraag wie zich het meest schuldig maakt aan cyberpesten, jongeren of ouderen, geeft Belfor aan dat zij dat niet specifiek kan aangeven. Zij heeft kunnen waarnemen dat jongeren zich schuldig maken hieraan, maar ook oudere personen. “Er is geen respect meer voor elkaars mening. Ik heb gemerkt dat het vanaf 2020 erger werd, toen de Covid-pandemie begon en men meer tijd had.”

Waarom gaat men over tot cyberpesten?

“Soms gebeurt dat, omdat mensen het niet met elkaar eens zijn. Als je het niet eens bent met iemand kan je twee dingen doen: je kunt het ermee eens zijn om oneens te zijn of je kan het bespreekbaar maken met de persoon. Maar niets of niemand geeft jou het recht om tot pesten over te gaan”, zegt Belfor. 

“We moeten leren om ons te bemoeien met onze eigen zaken. Als het jou niet betaalt, jou niet gezond houdt, jou en je familie/gezin niet vooruit brengt, ga je dan niet ermee bemoeien. Als we ons bemoeien met onze eigen zaken, elkaars mening leren respecteren, dan denk ik dat cyberpesten minder zal worden.” Belfor is verder van mening, dat er wetten tegen cyberpesten gemaakt moeten worden. Zij stelt hierbij, dat het niet om wetten gaat waarbij men zich niet mag uiten, maar om wetten die bepalen dat mensen elkaar niet mogen pesten. 

Gevolgen van cyberpesten

Cyberpesten kan allerlei gevolgen met zich meebrengen zoals een groter risico op mentale problemen. Daarbij kan gedacht worden aan angst, depressie, eenzaamheid, een laag zelfbeeld of sociale angst. In ergere gevallen kan dit leiden tot zelfdoding.

Wat kun je zelf tegen cyberpesten doen?

Enkele adviezen zijn: negeer de pestberichten, verzamel het bewijs door bijvoorbeeld screenshots te maken, blokkeer de afzender en meldt de ongepaste commentaren op social media aan de beheerders. Ook kan verder gesproken worden met een vertrouwd persoon. Indien pesten echt te ver gaat, waarbij er bijvoorbeeld sprake is van bedreigingen, dan kan een klacht ingediend worden bij de politie. 

SK

error: Kopiëren mag niet!