Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen wil knelpunten bespreken met Defensie-minister

Waldo Walther Jameson (zie foto), de voorzitter van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen, zegt nog steeds niets te hebben vernomen vanuit het ministerie van Defensie. De vereniging had tijdens de herdenking van haar 15-jarig bestaan op 10 mei tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) aangegeven een aantal lopende zaken te willen bespreken met het ministerie. Een van die zaken is de oorlogs ongevallenregeling. Ook haalde Jameson de gezondheidssituatie van een aantal leden aan. De voorzitter pleit voor aandacht vanuit de politiek voor de doelgroep.

Jameson laat weten nog geen uitnodiging van de minister van Defensie, Krishna Mathoera, te hebben ontvangen. De groep heeft een wensenpakket die het wil voorleggen aan de minister. De voorzitter van de Vereniging Surinaamse Veteranen en Ex-Militairen merkt op, dat er verschillende momenten zijn geweest waarbij de minister heeft aangegeven dat zij een open deur heeft voor de vereniging.

“Tijdens de herdenking van de 72 militairen die zijn gesneuveld tijdens de Binnenlandse Oorlog op 8 augustus 2021 en de eerdere mededeling op 8 augustus 2020. Daar heeft de minister aangegeven er voor ons te zijn.” Volgens Jameson is deze mededeling ook publiekelijk gedaan tijdens de jaarafsluiting van 2021. “Wij hebben daarop ook publiekelijk gevraagd om een kennismakingsgesprek.” Jameson laat ook het volgende weten: “Wij betreuren het dat wij nog steeds niet zijn ontvangen. Wij denken dat er tussen haar en haar administratie een miscommunicatie is. Want wanneer wij daar komen om gebruik te maken van de ‘open deur’ dan worden wij verwezen naar de Stichting Re-integratie Ex-militairen, vanwaar wij komen.”  

Nog altijd schijnt er een groep te zijn die geen pensioen ontvangt, ook hebben bepaalde personen geen dokterskaart, liet de vereniging eerder weten aan Dagblad Suriname. Dan is er nog de groep met betalingsachterstanden bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Er is ruim een maand terug een ultimatum gesteld voor het inlopen van deze betalingsachterstanden. Dit is gesteld op 30 juni. Voor andere zaken die een lang traject nodig hebben is 21 juli als ultimatum gesteld.

Ook in het vooruitzicht gestelde percelen vanaf 2010 te Commewijne en Nickerie zijn nog altijd niet binnen handbereik van de ex-militairen. De minister kon nog niet worden bereikt voor een reactie.

RB

error: Kopiëren mag niet!