“Treurspel comedy

Kort geleden zagen wij in ons westelijk gelegen district enkele waardeloos gebleken karakters een treurspel opvoeren. De toneelspelers dachten echter een “comedyshow” op te voeren voor landgenoten met een IQ gelijk aan de hoogte van de kamertemperatuur.  In de opvoering werd door het meest waardeloos gebleken karakter na de kolonisator, gesteld dat dictatuur ons boven het hoofd hangt. Dit zal met de aan de waarheid grenzende waarschijnlijkheid zeker het geval zijn, als een weerspiegeling van zijn karakter weer aan de macht komt.

Laat hij de in de geschiedenis gegrifte feiten eens goed nagaan. De vraag is of wij te maken hebben met een schizofreen of heeft dementie reeds lang haar intrede gedaan? In de loop der tijden is opgevallen dat deze bejaarde, zodra er serieuze zaken aan de orde komen plots “ziek” wordt. Denkt u maar aan informatie opvraag over de “wapendiefstal onder zijn neus”, als hij voor het gerecht moet verschijnen en verantwoording moest afleggen in DNA. Oh ja, als een pathologische leugenaar oorlog wil voeren, laat die het dan doen tegen het “satanische in zich”!

De tralala figuur had het over slachtoffers die enkele dagen in het gevang hebben moeten doorbrengen en daarna zijn vrijgelaten. Kent hij nog het geval van de “December slachtoffers” die nooit meer levend zijn teruggekeerd? Kan hij zich heugen dat wel na enkele dagen hun verminkte lichamen in de bak van een pick-up werden gedumpt en heimelijk naar het mortuarium vervoerd? Weet hij hoeveel van die verminkte lichamen van media iconen waren, en hoeveel intellectuele Surinamers toen als beesten zijn afgemaakt? Herinnert u zich nog de casussen van “Gangaram Panday, Pico en groep, Horb, Mahadew, Lachman” en dergelijke, tijdens het regiem van iemand? Weet u nog dat, kinderen, ouders en partners hun geliefden nimmer meer hebben teruggezien!

Wij hebben ook het niveau mogen meemaken van een karakter welke een academische opleiding heeft doorlopen. Deze figuur was op de koop toe op een hoge ambtelijke post gefaciliteerd, en vervult een functie waarbij waarden en normen, maar eveneens wettelijke regelingen dienen te worden geëerbiedigd. Dit karakter trachtte blijkbaar zijn debuut te maken als “standup comedian”, echter bleek de “act” conform de “voedingsvoorschriften voor diabetici en personen met hypertensie”. 

Wij zagen ook een gewaagde comeback, na een slag van 117 stemmen, van een in extase geraakt karakter die ondanks een academische opleiding een bepaald imago heeft opgebouwd door veelal een hoop koeterwaals uit te kraaien.

Als figuren met de kwantiteit zelfrespect en hersenomvang van een “vogelverschrikker” vóór geciteerde uitspraken doen, kan je het alleen maar zielig voor ze vinden. Vraag de zichzelf trots als vogelverschrikker voorgestelde grapjas, wie het Surinaamse volk slapeloze nachten heeft toegewenst en de daad bij het woord heeft gevoegd; welke figuur als een “zuiplap” tralala verhalen vertelde in de functie van de meest hooggeplaatste functionaris in het land; wie alle drie keren dat zijn signatuur aan de macht kwam het land in een financiële en morele berooide situatie heeft achtergelaten. Vraag hem wie zwarte bladzijden na de periode van de kolonisator heeft toegevoegd aan de geschiedenis van ons land. Wie heeft intellectuele landgenoten ons land doen verlaten?

Wie heeft ons, onze kinderen, onze ouders en grootouders in de pinarie gedompeld en vele burgers in “mentale wrakstukken” doen veranderen?

P.S. Nimmer wordt gesteld dat de huidige machthebbers soelaas zullen bieden aan de morele en financiële krater die door tralala en co is geslagen, of dat zij de ideale regeerders zijn. Wel wordt gesteld dat als u enig zelfrespect bezit, uw zelf en uw nageslacht lief heeft, u “satan” nimmer de mogelijkheid zal bieden om zich te ontpoppen!             

Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!