Speelt het volk voor struisvogel?

De eerste fout die Bouterse heeft gemaakt is om een coup te plegen. Toen hij de macht in handen had, bleek dat hij geen kaas had gegeten van het besturen van een land. Ook het volk stond er niet bij stil, dat een gering geschoolde militair onmogelijk verstand kon
hebben van het besturen van een land. Het volk zag alleen de man die mooie
beloften deed. In die periode liet hij zijn karakter zien: een gewetenloze moordenaar, die zijn eigen kondreman liet vermoorden, een drugsdealer, een dictator

De fout die het volk toen maakte was om een veroordeelde crimineel als president te accepteren. Daarmee heeft het land internationaal een slechte naam gekregen. Hij heeft hetgeen was opgebouwd door de vorige regering vernietigd. Instituten zijn kapot gemaakt en de corruptie nam schrikbarend toe. De schuldenlast was enorm.  Normen en waarden zijn onder zijn bewind met de voeten getreden. Kortom hij heeft een kapot en corrupt land achtergelaten.

Deze zelfde man heeft nu het lef om op het podium te staan schreeuwen dat hij de oorlog zal verklaren aan de armoede. Hij vergeet gemakshalve erbij te zeggen dat hijzelf de wortel is van dit kwaad, dus moet hij de oorlog aan zichzelf verklaren. Door zijn wanbeleid zucht het land nu onder de gevolgen. Zijn gedrag is provocerend, schaamteloos, respectloos maar vooral gewetenloos. Een normaal mens had zich geschaamd en zijn snor gedrukt. Echter een mens zonder geweten, komt terug en doet alsof er niets aan de hand is en wijst met het beschuldigende vingertje naar een ander. Bouterse beseft nog steeds niet dat hij beter aan zichzelf kan werken dan anderen uit te dagen. Als hij mensen uitdaagt, zal hij een dag   verliezen, maar als hij zichzelf uitdaagt, zal hij elke dag winnen.                                                                 

Kenmerkend voor Bouterse is dat hij nog steeds geen kaas heeft gegeten van regeren en ook niet weet te communiceren. Het enige dat deze man doet, is intimideren, geweld gebruiken, bedreigingen uiten en oorlog voeren. Weer nam hij op het podium het woord oorlog in de mond met als doel te intimideren en angst te zaaien.                                            

Nog steeds heeft hij de hand niet in eigen boezem gestoken, nog steeds geeft hij niet toe dat hij op 8 december landgenoten in de rug heeft geschoten, nog steeds geeft hij niet toe dat hij de bewoners van Moiwana heeft uitgemoord, nog steeds geeft hij niet toe dat hij een veroordeelde drugsdealer en crimineel is, nog steeds geeft hij niet toe dat hij het land financieel kapot heeft gemaakt en de oorzaak is van de huidige armoede. Als we zitten te wachten op hem om zijn wandaden toe te geven of excuses aan te bieden, zullen we eeuwig blijven wachten. Hij is een man die nooit zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Integendeel zal hij blijven roepen: “A no mi, neks no fout!

Onbegrijpelijk is echter dat er nog steeds mensen zijn die ervoor kiezen om al deze wandaden te vergeten en weer zo’n waardeloze figuur te omarmen. Alleen een volk dat niet wil zien, weten en leren, zal er bewust voor kiezen om zich weer over te geven aan een crimineel? Alleen een volk dat weigert in te zien dat de armoede is ontstaan door het wanbeleid van de vorige regering, zal weer in die val trappen. Is het volk echt vergeten dat er geen geld was om zelfs de salarissen uit te betalen. Is   het volk vergeten dat vele politieke partijen tijdens de verkiezingen hebben gewezen op de enorme schuldenlast die door Bouterse is veroorzaakt en dat ze hebben voorspeld dat minstens drie generaties onder deze schuldenlast gebukt zou gaan? Is het volk vergeten dat deze man de neiging heeft om de situatie mooier voor te doen dan het is? Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.                                                                

Is het volk vergeten dat de centrale bank onder zijn bewind is leeggeplunderd en dat hun spaargeld was verdwenen. Nog steeds draait het volk op voor de gevolgen van de bankencrisis. Is het volk vergeten dat ze door de regering Bouterse op de pof hebben geleefd in een nepwelvaart wereld.                                   

Dit volk moet beseffen dat, welke regering ook komt, die harde maatregelen, zullen moeten worden genomen om de economie weer gezond te maken. Er is geen toverstokje die de gevolgen van het wanbeleid van de regering Bouterse zal laten verdwijnen. We zullen de gevolgen moeten voelen en dragen, tra fasie no de! Bouterse heeft geluk gehad dat hij het stokje heeft kunnen overdragen voordat de boel in elkaar stortte. Als hij was aangebleven, had hij land en volk niet kunnen redden. De regering die overnam, heeft deze hebie moeten opvangen en lijkt zich met heel wat ups en downs en tegenwerking toch staande te kunnen houden.                                                                                                                                   

Tenslotte, waarom loopt Iemand die tot twintig jaar cel is veroordeeld, nog steeds vrij rond? Waarom krijgt hij de ruimte om te provoceren en te bedreigen?                                

Mensen klagen liever over de dictator dan zich af te vragen waarom ze hem gehoorzamen, dus op Bouterse blijven schelden, zal geen bevrijding brengen.                                                    

Suriname zal niet worden vernietigd door dit wandelend kwaad, maar door hen die hem de ruimte geven zijn kwaad te blijven verspreiden.

“Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!