OW werkt aan invoering nieuwe wet- en regelgeving om werk efficiënter te kunnen verrichten

Het ministerie van Openbare Werken (OW) werkt aan de invoering van  nieuwe wet- en regelgeving. In diverse presentaties dinsdag 14 juni hebben deskundigen van het ministerie aangegeven welke veranderingen binnenkort van toepassing zullen zijn. Het ministerie acht het zeer noodzakelijk na te gaan welke wet- en regelgeving aan vernieuwing toe is, zodat het werk op het ministerie efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Minister Riad Nurmohamed sprak in eerste instantie zijn bijzondere dank uit voor de nodige ondersteuning door het ministerie van Justitie en Politie en alle deskundigen die hebben gewerkt aan de aanpassingen. Het OW-ministerie is nog bezig een aantal wet- en regelgeving voor te bereiden. Indien het zover is zullen die ook worden gepresenteerd aan de volksvertegenwoordigers, districtsraads- en ressortraadsleden. 

Streng optreden tegen eigenaren leegstaande percelen en gebouwen

Tijdens de presentatie over maatregelen met betrekking tot leegstaande percelen en gebouwen, hoog gras, bermen en onderhoud van goten, is duidelijk aangegeven, dat er streng zal worden opgetreden. Indien men weigert zich aan de aangekondigde wetten en regels te houden, zullen er zware boetes conform de wet worden opgelegd. 

Het ministerie mag optreden als blijkt dat de door de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurde wet- en regelgeving niet wordt nageleefd.

De vergunningen voor veelbesproken verkavelingsprojecten die niet worden ontwikkeld en niet voldoen aan de technische voorwaarden van het ministerie van Openbare Werken, zullen worden ingetrokken. Deze regel is met name bedoeld voor illegale verkavelaars die op geen enkele wijze zijn opgenomen in de huidige stedenbouwkundige plannen van de overheid en tegen de wet percelen aan burgers verkopen. 

Verkavelingsprojecten moeten voldoen aan OW-voorwaarden

Verkavelingsprojecten van zowel particulieren als de overheid zullen eerst aan de voorwaarden van OW moeten voldoen, alvorens ze kunnen worden verkocht of uitgegeven. Ook het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zal geen gronduitgiftes meer kunnen doen voor bebouwing en bewoning, zonder dat het verkavelingsproject door het ministerie van Openbare Werken is goedgekeurd. 

Tot slot werd aangegeven dat het ministerie over enkele maanden de Milieupolitie gaat introduceren die erop zal moeten toezien dat het onderhoud van percelen en bermen op een correcte manier kan geschieden. “Hierbij zal streng worden gelet op het naleven van de milieuwetgeving” aldus minister Nurmohamed.

error: Kopiëren mag niet!