LVV: Breed draagvlak noodzakelijk voor effectieve uitwerking “Wet Productschappen”

Het “Platform Rijstsector” is vrijdag 10 juni weer bijeen geweest om zich te buigen over de nieuwe koers die is ingeslagen, zodat de sector als gehele keten vooruitgang zal merken. Tijdens de vergadering kwam ook het artikel van Vereniging van Economisten in Suriname (VES) met betrekking tot de “Wet Productschappen” aan de orde, waarbij het voorstel om met betrokkene in structureel overleg en dialoog te treden, unaniem werd aangenomen.

Het platform staat open voor alle positieve kritiek met het oogpunt op leveren van betere resultaten in het belang van de sector en het land. In dit kader is aan de voorzitter van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet houdende regels ter instelling van Productschappen (Wet Productschappen), per brief, medewerking gevraagd het platform de gelegenheid te geven van gedachten te wisselen met betrokkenen en ook met anderen die daartoe behoefte hebben.

Indien nodig kan de “Wet Productschappen” aangepast worden zodat deze gedragen wordt door alle betrokken partijen, waardoor de implementatie van de wet succesvol kan zijn en inderdaad kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de sector en Suriname. Een effectieve uitwerking van de “Wet Productschappen” zal afhankelijk zijn van het draagvlak.

Ook heeft een deel van de werkgroepen binnen het platform tijdens de vergadering een uiteenzetting gegeven van actiepunten die uitgevoerd moeten worden teneinde tot oplossingen te komen van de vele knelpunten. Belangrijk is hierbij,dat de leden van het platform zelf het initiatief zullen nemen om erop toe te zien dat schakels en instanties die verantwoordelijk zijn voor een bepaald actiepunt, dit ook daadwerkelijk uitvoeren.

De nieuwe aanpak van alle schakels binnen het platform zal zich niet focussen op het met de vinger wijzen naar een andere schakel, maar er zal gezamenlijk gewerkt worden aan het uitvoeren van actiepunten zodat oplossingen gerealiseerd worden. Het belang van alle schakels staat centraal, zo schrijft LVV vrijdag 17 juni in een persbericht.

error: Kopiëren mag niet!