Verklaring NDP-fractie: Fresh Capital’ uit Italië en Denemarken

De 150 investeerders die bij monde van de president in de rij stonden om in Suriname te investeren, was een zoveelste loze belofte van de president om de verkiezingswinst binnen te halen. Toen bleek dat er niks van waar was, zijn de investeerders en het 4 miljard diaspoorloos kapitaal in de gauwigheid vervangen met het fenomeen: ‘’fresh capital’’, waarvan alleen de president de definitie ervan lijkt te weten. Voor ieder ander buiten de kringen van de president, is “fresh capital” kennelijk een dubieuze constructie gelijkend op dat van HPSG en New Surfin NV.

New Surfin NV

De waas van geheimzinnigheid waarmee New Surfin NV is opgericht in donkere oranje achterkamertjes, geheel buiten het gezichtsveld van de overige coalitiepartners, heeft elke rechtgeaarde Surinamer ertoe bewogen om de ontwikkelingen rondom dit ‘’investeringsvehikel’’ op de voet te volgen. Temeer het staatshoofd zelfs in een interview had aangegeven dat dit vehikel bedoeld is om de geldstromen buiten het zicht van de CBvS en de schuldeisers te houden. Nadat er de eerste maal documenten van New Surfin NV waren uitgelekt, was het duidelijk dat het niet ging om een staatsbedrijf, maar een private NV, waarbij overheidsgelden zijn gestort. Daarbij zijn bij de oprichting een zevental wetten overtreden, ondanks de waarschuwende adviezen van het juridisch team van de minister van Financiën. 

Onder druk van de oppositie en de samenleving heeft de president uiteindelijk verklaard, dat New Surfin NV nietig is. Zou het ook nietig zijn, indien het niet was uitgelekt? New Surfin NV staat in ieder geval nog steeds ingeschreven in het handelsregister en de nietigheidsverklaring die de NDP fractie steeds heeft geëist is nooit geproduceerd door de desbetreffende autoriteiten. De zoveelste misleiding van de samenleving. De zaak is bij de PG gedeponeerd door de NDP fractie, echter lijkt het in de doofpot te zijn beland.

Met de recente onthullingen van de fractieleider van de Nationale Democratische Partij bij de laatst gehouden openbare vergadering van 10 juni 2022, zijn er nieuwe documenten boven water gekomen die de kwestie New Surfin NV een andere dimensie hebben gegeven. Er blijkt een MoU te zijn ondertekend door de ministers van Financiën en Bibis (de staat Suriname) met een Italiaans bouwbedrijf MAEC 87 SRL, voor een lening van maar liefst 2 miljard USD tegen een rente van 0,5% per jaar; een grace periode van 5 jaren en een looptijd van 20 jaren. Heel opmerkelijk in deze MoU is dat de minister van Financiën heeft getekend namens het kabinet van de president van Suriname. Hoe kan het dan dat de coalitie partners, ABOP, PL, NPS en zelfs de VP niet op de hoogte waren van deze lening?

Daarnaast is er een staatsgarantie getekend door de minister van Financiën, namens de Centrale Bank van Suriname, voor een bedrag van 4 miljard USD, waarbij nagenoeg alle natuurlijke hulpbronnen en inkomsten van het land zijn verpand voor deze lening. Waren de directie van de Centrale Bank, het bestuur, de governor, en de PG op de hoogte van deze staatsgarantie? Bij wet zouden ze in ieder geval goedkeuring moeten geven alvorens er werd ondertekend.

Nu de regering in haar recentste persverklaring de authenticiteit van de uitgelekte documenten heeft bevestigd, is er sprake van een zeer ernstige zaak. Aangezien de coalitiepartners niet op de hoogte waren van New Surfin NV, kan er geen missive van de RVM zijn, noch een resolutie van de President. Er was totaal geen parlementaire betrokkenheid, noch toestemming vooraf gegaan aan de lening met staatsgarantie, waarbij aanzienlijke bedragen zijn vermeld. Het feit dat het niet gaat om een Staatsbedrijf, maar een prive NV (“Surfin NV” zonder voorvoegsel “New”, die overigens niet bestaat volgens het handelsregister) met een rekening in New York met accountnummer FRNYUS33 021085677, waarvoor een staatsgarantie van maar liefst 4 miljard usd is gegeven, doet de haren rijzen. 

Daarnaast wordt de lening aangegaan met het Italiaans bedrijf “MAEC 87 SRL”, welk bedrijf volgens een simpele zoekopdracht via Google, een jaarlijkse omzet heeft van USD 235.522,00 en slechts één medewerker in dienst heeft, namelijk dhr Angelo Montanari, die de MoU met de staat Suriname heeft ondertekend. Hoe kan dit bedrijf, de staat Suriname een lening geven van 2 miljard USD met de mogelijkheid te verruimen naar maar liefst 7 miljard USD. Iedere koe van zondag kan in beschonken toestand aangeven dat dit geen zuivere koffie kan zijn. Kennelijk is er nimmer een due diligence uitgevoerd op de persoon noch het bedrijf. Te bedenken dat ook de waarnemend PG dient te tekenen en autoriseren voor leningen, is het niet uitvoeren van een due dilligence onderzoek een zeer kwalijke zaak. 

Wie zijn de mensen die uit de rekening van Surfin NV in New York gelden mochten trekken? Waar zijn de documenten aangaande Surfin NV, die niet is ingeschreven in het handelsregister? Wat is de relatie van Surfin NV met New Surfin NV en SNFI NV, die in de gauwigheid als vervanger van New Surfin NV moest worden aangenomen bij wet? De hamvraag is nog, wie de USD 120 miljoen commissie (6% van 2 miljard USD) mocht ontvangen. In ieder geval zullen het slechts mensen zijn van de oranje partij, omdat elke andere politieke partij in Suriname er geen weet van had bij de ondertekening van deze dubieuze overeenkomst.

Dat de regering heeft verklaard dat New Surfin NV nietig is, hoewel dat nergens blijkt, doet niet af van de strafbare feiten die reeds zijn gepleegd. Het doet niet af van een kwaadwillende intentie om overheidsgelden over te hevelen naar private instellingen buiten zicht van de Centrale Bank. Wettelijke voorschriften en procedures zijn vertrapt ter bevoordeling van een particuliere NV. Dat hierbij de anti corruptie wet wederom is overtreden is overduidelijk en er is zelfs sprake van samenspannen van overheidsfunctionarissen ter benadeling van de staat binnen een criminele organisatie.

Het zijn overigens dezelfde ministers van Financiën en Bibis die reeds in opspraak zijn gekomen bij de HPSG deal met het gelijknamige Deense waterstofbedrijf zonder enige aantoonbare kennis en ervaring met waterstof en energie. De regering heeft zich toen verscholen achter de due diligence onderzoeken van het advocatenbureau van de tegenpartij en heeft kennelijk ‘’bewust’’ nagelaten haar eigen due diligence onderzoek te verrichten. De overeenkomsten met New Surfin NV, waarbij een staatsgarantie worden gegeven voor leningen van een private bedrijf, zijn overduidelijk. Ook de waas van geheimzinnigheid en non-transparantie van de regering in beide zaken kunnen geen toeval zijn. Daarnaast is de minister van Financiën een hoofdrolspeler in de kwestie Panaso/Blauwmeer. 

De NDP fractie blijft op haar standpunt dat de president in hoogst eigen persoon, De Nationale Assemblée omstandig hierover komt informeren in een openbare vergadering. Wij eisen een grondig onderzoek naar de dubieuze handelingen van de ministers van Financiën en Bibis in beide kwesties. Deze ministers dienen de eer aan zichzelve te houden en in afwachting van het onderzoek, hun portefeuille terstond ter beschikking te stellen.

De NDP fractie

error: Kopiëren mag niet!