India: na elke vrijdag komt een zaterdag

Er is in Suriname met protest gereageerd toen de Surinaamse regering het besluit bekend maakte een ambassade in Jeruzalem te openen. Dat is geweest om de zeer stabiele harmonie in het kleine Suriname te bewaren. Suriname is een waar multireligieus waar er niet alleen in theorie, maar in de praktijk vooral sprake is van respect voor de verschillende religies in het land. 

Een land waar slechts op papier sprake is van respect voor andere religies is Nederland. Er wonen bijna een miljoen moslims in Nederland. Ze vormen nu 5,1% van de bevolking in Nederland. Hoewel hun aantal relatief klein is in vergelijking met de bevolking, is de islam de tweede religie na het christendom in dit land. Ondanks dit alles is er geen erkenning voor niet eens 1 religieuze dag van deze groep in het land. Dat maakt dat de afstand tussen delen van deze groep en de rest behouden blijft. 

Suriname is een voorbeeld van een land waar daadwerkelijk erkenning is voor vrijheid van, maar vooral respect voor elkaars religie. Suriname is een klein land met een zeer zwakke economie veroorzaakt door voortdurend slecht bestuur, maar het land moet waakzaam blijven voor de statements die het maakt en de diepgang in de diplomatieke betrekkingen. Suriname heeft diplomatieke banden met India, het is een band tussen de twee volken. De Surinaamse bevolking is voor een niet onaanzienlijk deel opgebouwd uit afstammelingen van personen die tussen 1873 en 1916 onder verschillende omstandigheden emigreerden naar Suriname. Deze groep bracht hoofdzakelijk twee religies mee naar Suriname: het hindoeïsme en de islam. Deze groep is religieus ‘verdeeld’, maar wel 1 qua taal: het Sarnami. De groep moslims werd later vergroot met de komst van de migranten uit Indonesië. De groep moslims is dus 1, maar verdeeld qua taal. Er zijn in de jaren ’30 van de vorige eeuw spanningen geweest tussen groepen hindoes en moslims in Suriname, aangestoken door geestelijken uit India hier te lande. Deze spanning stond bekend als de ‘baykaat’, afgeleid van het Engelse ‘boycot’. De spanningen manifesteerden zich in polemiek over de consumptie van rundvlees; koeien zijn heilig in het hindoeïsme, maar rundvlees (Engels: beef) is aan de andere kant toegestaan voor moslims. De koloniale eenheden / politie moest ingrijpen om de vrede in bepaalde wijken terug te brengen. In de tweede helft van de jaren ’80  en eerste helft van de jaren ’90 waren er spanningen tussen groepen moslims in Suriname, aangezet door radicale mullahs van de orthodoxe groep. De regering moest op basis van de Vreemdelingenwet ingrijpen en radicale moslims die de wetten van de middeleeuwse Swat vallei hier wilden inplanten, het land uitzetten. Daarna is de religieuze harmonie in Suriname een steeds sterker wordende pijler van de Surinaamse natie geworden. 

Intussen kregen we in het nieuwe millennium een zeer weelderig multiculturele medialandschap waarmee weer invloed kwam van de herkomstlanden in Suriname. Dat kan bijdragen aan een sterkere harmonie, maar het kan de harmonie ook verstoren. We zien namelijk in India onder de regering van de partij BJP een structurele aanval en onderdrukking van de moslimbevolking in het land.

De Surinaamse regering heeft nauwe diplomatieke banden met India; onder de vorige regering kwam de Indiase president hier op bezoek. Toen onze president werd ingezworen, was dat een bron van trots voor de Indiase premier Modi, omdat de president verzen uit de Veda’s uitsprak bij zijn beëdiging. De beëdiging van ministers die de koran gebruikten, hadden de aandacht niet van Modi. We hebben enkele weken terug hier melding gemaakt van de oproepen uit de partij van Modi om het land te zuiveren van moslims. Door de bevriende moslimlanden is daarop niet gereageerd. 

Recent zijn er weer denigrerende mededelingen gedaan door exponenten uit de partij van Modi richting de profeet van de moslims. Dat raakte wel een gevoelige snaar in belangrijke zogenaamde moslimlanden die massaal een diplomatiek protest lieten horen. In bepaalde landen werden producten uit India van de schappen gehaald. Nu had de regering van Modi wel oor naar het protest en zijn de leden die zich schuldig maakten aan het beledigen van de islam geroyeerd. Deze maatregel kwam vanwege een economisch en diplomatiek oogpunt en niet om rekening te houden met de omvangrijke moslimbevolking in het land zelf. De voorbije dagen zijn in India zeker drie woningen gesloopt van moslims die betrokken waren bij protest tegen de regerende BJP-partij van premier Narendra Modi. Volgens de lokale overheid waren die huizen zonder vergunning gebouwd, maar algemeen wordt aangenomen dat het gaat om een vergelding tegen de moslimminderheid. Het protest concentreert zich vooral in de deelstaat Uttar Pradesh, waar de spanningen tussen hindoes en moslims groot zijn. De voorouders van de Surinaamse hindoestanen zijn afkomstig van deze deelstaat. Daar ligt ook de stad Agra met het unieke (islamitische) grafmonument Taj Mahal. De voorbije dagen ging het daar wel iets minder idyllisch aan toe: bij betogingen van moslims vielen er twee doden, 30 gewonden en werden 400 demonstranten opgepakt, waarvan 300 in Uttar Pradesh. 

Vanuit Nederland, via Twitter, mengde PVV-leider Wilders zich meermaals in de discussie. Vandaag nog vroeg hij de Indiase premier Modi waarom hij zijn partijgenoten die de islam beledigden niet publiekelijk steunt. Onze politici in DNA die ook op twitter hun sympathie betuigen aan de handelingen van de BJP die gericht zijn tegen de moslimbevolking en Modi feliciteren voor zijn ‘bevrijdende handelingen’, moeten heel voorzichtig daarmee omgaan. Het gaat allemaal nog ongemerkt voorbij, maar eens kan het aan het licht komen. Dat zal dan politieke implicaties hebben voor de partij waartoe deze DNA-leden behoren.  De spanningen tussen hindoes en moslims zijn toegenomen sinds de hindoe-nationalistische regering van premier Modi in 2014 aan de macht kwam. De BJP wordt al tijden beschuldigd van het systematisch onderdrukken van de 200 miljoen moslims in het land. Burgermilities die het slachten van koeien, gemengde huwelijken en bekeringen tegengaan, gebruiken geregeld geweld zonder dat ze hiervoor worden gestraft.   

error: Kopiëren mag niet!