IDB doet aanzet tot vergroting vaktechnisch kader in Suriname

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft zich woensdag 15 juni door Antonio Gonsalves, ‘Representative of the IDB’, en Steven Collins, ‘Chief of Operations of the IDB van de Inter-American Development Bank (IDB) uitgebreid laten informeren over het project ‘Labor Market Alignment With New Industries’ (Afstemming van de arbeidsmarkt met nieuwe industrieën). Onderdirectrice Arbeidsmarkt van het ministerie, Naomi Esajas-Friperson, was ook aanwezig bij het onderhoud.

Met dit project beoogt de IDB werkzoekenden vaardigheden aan te leren die zijn afgestemd op de behoeften van de productie sector. Ook moet dit project resulteren in het vergroten van de toegang van werkzoekenden tot arbeidsmarkt bemiddelingsdiensten door arbeidsmarktinformatie over werk en werving toegankelijk te maken voor hen. Dit project is een van de IDB-projecten die bedoeld zijn ter ondersteuning van Suriname bij het voortbouwen op zijn sterke punten om duurzame groei en ontwikkeling te bereiken. Antonio Gonsalves, Representative of the IDB en Steven Collins, Chief of Operations of the IDB, hebben op woensdag 15 juni 2022 de bewindsman inzicht verschaft in het project.

Mac Andrew staat open voor alle initiatieven en inspanningen die een bijdrage leveren aan een duurzame arbeidsmarkt. Hij is daarom verheugd met dit initiatief, vooral nu het project van grote betekenis kan zijn voor het land, vooral op het gebied van werkgelegenheid. Met dit project ziet de bewindsman vele kansen voor jongeren, maar ook andere werkzoekenden. 

Het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt zal, indien het project wordt goedgekeurd door de ‘board’ van de IDB, de counterpart zijn bij de uitvoering. Een belangrijk aspect van dit project zal de digitalisering inhouden van de Dienst der Arbeidsbemiddeling. Het ligt in de lijn der verwachting, dat ook de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) meegenomen wordt in dit project om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan specifieke vaktraining van werkzoekenden. Partijen hebben ruimschoots van gedachten gewisseld over de uitvoering van dit project en over de sectoren die eventueel in aanmerking kunnen komen voor vaardighedenontwikkeling. 

De IDB heeft aangegeven, dat middels dit project een handreiking wordt gedaan aan Suriname om lokaal kader klaar te stomen voor de ontwikkelingen, die er in de komende vijf jaren zullen plaatsvinden in diverse sectoren. De ontwikkelingsbank vindt dat Suriname uiteindelijk in kaart moet brengen voor welke sectoren specifieke vaardighedenontwikkeling op gang gebracht moet worden. Ze hopen dat met de uitvoering van dit project er minder behoefte zal zijn om expertise en vaktechnische krachten uit het buitenland te halen als die zelf in het land te vinden zullen zijn. 

Er zullen vervolggesprekken worden ingepland om het project uit te werken. Het streven is om spoedig overeenstemming te bereiken, waardoor het project in september dit jaar van start kan gaan en in 2025 kan worden voltooid. 

error: Kopiëren mag niet!