PALU: Spaargelden inzetten voor stimulering productie en meer werkgelegenheid

De PALU is van mening, dat met de uitgifte van certificaten de Centrale Bank van Suriname (CBvS) het beleid voortzet waarbij slechts een kleine selecte groep Surinamers met veel geld worden bevoordeeld met hele hoge rente uitkeringen.Het is voorts het vastleggen van spaargelden zonder dat deze worden ingezet in de ontwikkeling van Suriname. Waarom zou je dat willen doen terwijl de Surinaamse economie momenteel vastzit en productie ondernemers zitten te springen om financiële middelen? Ondertussen zijn de internationale omstandigheden zodanig veranderd dat er genoeg vraag is naar voedsel wat erg gunstig is voor onze exportproductie.

Waarom niet de gelden met dezelfde garanties van CBvS inzetten voor ondersteuning van productie ondernemers?

Hoge rente 

Met de uitgifte van certificaten mogen gefaseerd banken, verzekeraars en later ook de “gewone burger” met geld de certificaten opkopen (minimale inleg SRD 10. 000). Ze krijgen in ruil daarvoor een hoge rente uitgekeerd waarbij het geld bij de CBvS wordt vastgelegd. De PALU vindt dat dit een onvoldoende doordachte maatregel is die weer een kleine selecte groep in de Suriname zal bevoordelen.

Meer aanbod valuta 

Met stijgende prijzen in de winkels lijken de financieel-economische wetten en regels niet te werken in Suriname. De Surinaamse burger zou tegelijkertijd meer valuta aanbieden aan de banken. Met meer aanbod van valuta zouden we verwachten dat het juist beter zou gaan met de banken en dat de koers omlaag zou gaan. Integendeel, de banken verhogen de administratiekosten omdat ze “teveel aan valuta niet aankunnen”. Bovendien wordt de douane koers verhoogd door de regering met weer als gevolg dat de prijzen in de winkels stijgen. Hoe kan de koers stijgen terwijl de banken uitpuilen van valuta? Kennelijk, omdat de grote hoeveelheden door de Surinamer gespaarde gelden onvoldoende in roulatie komen in de Surinaamse economie. Met andere woorden, het huidig financieel-economisch beleid handhaaft de schaarste aan valuta in de economie.

Investeren in productie 

Op basis hiervan heeft de PALU reeds tijdens de verkiezingen van 2020 een regeerbeleid voorgesteld om een deel van deze gespaarde gelden te mobiliseren voor rendabele projecten in de agrarische en toerisme sector. Dit zou hele belangrijke positieve effecten hebben op de samenleving.

Op de eerste plaats creëert het perspectief en daarmee vertrouwen bij de burger waarbij binnen een korte termijn zodra de projecten in productie komen er zicht is op meer verdiensten. Bovendien ontstaan er meer investeringsmogelijkheden voor de burger, dus meer verdiensten, en vooral meer werkgelegenheid voor met name jongeren.

En last but not least, met de investeringen er komen meer valuta in de economie met als gevolg meer stabiliteit op de valutamarkt. Een meer duurzame wijze om uit de huidige financiële crisis bestaat er niet volgens de PALU.

De mobilisatie van de spaargelden van de Surinaamse burger voor productie investeringen had op basis van dezelfde garanties kunnen plaatsvinden als nu met de uitgifte van certificaten door de CBvS. Met de overheidsgaranties had de sparende burger enerzijds kunnen rekenen op een vaste rente van 7% en meer per jaar. Door het geld vervolgens in een investeringsfonds voor de productie vast te zetten hadden anderzijds ondernemers in de agrarische en toerisme sector aanspraak kunnen maken op financiering van zeer winstgevende projecten.

Gehele samenleving profiteert 

De huidige uitgifte van certificaten lijken echter erop alsof slechts een selecte groep in de samenleving in de gelegenheid wordt gesteld om met hun grote hoeveelheden gespaarde gelden meer geld te maken. De PALU had reeds gewezen op de bevoordeling door de regering van banken en verzekeringsmaatschappijen door de zogenaamde veilingen van de Termijn Deposito’s waarbij rentes werden uitgekeerd van 90% en meer. Het kunstmatig omhoog schroeven van de rente door de CBvS is ook dodelijk voor de productie sectoren omdat daarmee ook de rente op leningen omhoog gaan.

De PALU roept de regering op om het beleid om te buigen waarbij vooral de gehele economie wordt gestimuleerd en de gehele samenleving profiteert van de financiële maatregelen die genomen worden door de CBvS.

error: Kopiëren mag niet!