Druk op imago regering

Er is in de samenleving veel heisa ontstaan met betrekking tot hetgeen bekend is gemaakt door de oppositie ten aanzien van een voorgenomen lening van de regering. Inmiddels hebben de verwikkelingen ook de Caribische media bereikt. In januari van het jaar 2021 zou er een Memorandum of Understanding zijn getekend met de bedoeling om een lening te verkrijgen van een bedrijf.

De naam van het bedrijf is aangeduid met letters MAEC 87 SRL; bij de ondertekening wordt gebruik gemaakt van de naam MAEC 48 SRL, waarschijnlijk was dat een verschrijving, maar het blijft opmerkelijk wanneer het gaat om bedragen van 2 miljard plus 5 miljard USD. Bij het online zoeken naar het bedrijf blijkt dat het bedrijf geregistreerd oftewel gevestigd is in in Italië (Lugo-Ravenna) en dat het onderdeel is van een bedrijf Land Subdivision Industry. MAEC 87 SRL zou 1 werknemer geregistreerd hebben en zou ongeveer 3 ton aan omzetten hebben geregistreerd. Hoe verhoudt zich dan tot 7 miljard USD? 

Het bedrijf zou toebehoren aan Angelo Montanari. Bij het online zoeken wordt niet gezien dat het gaat om een rijke ondernemer. Er zouden meerdere mensen onder die naam aanwezig kunnen zijn. De meest bekende Angelo Montanari is een Italiaan die professor is en vice decaan van de Universiteit van Udine. 

Wanneer verder gezocht wordt, dan is er informatie online dat de Company MAEC 87 Ltd. in september 2004 was opgericht en dat het het een voortzetting is van de Montanari familie. Deze familie is betrokken in real estate construction (onroerend goed en bouw) sinds 1960. In 1986 is het bedrijf na de dood van Attilio Montanari, overgenomen door Angelo Montanari. Hij zou de huidige managing director zijn van MAEC 87 Ltd. De activiteiten betreffen het bouwen en verkopen van gebouwen. Het bedrijf zou bezig zijn in steden met historische gebouwen. In het bedrijf zouden ook ingenieurs betrokken zijn als Lucia Carlessi, Fransesco Errichiello en Alberto Montanari. Het adres van het bedrijf is online bekend en ook email-adressen en telefoonnummers. Deze gegevens zijn te vinden op www.maec87.com. Op de website zijn projecten van het bedrijf te zien. 

Kortom, uit de beschrijving online blijkt niet dat het hier gaat om een bedrijf dat leningen verstrekt aan landen. Het zou wel kunnen dat het bedrijf grote bouwprojecten uitvoert in de vorm van een lening. Het zou dan kunnen gaan om het bouwen van grote openbare werken in Suriname (bruggen, wegen, fabrieken), grote gebouwen of woningbouwprojecten. Dat blijkt niet uit de stukken die nu online circuleren. In de media worden steeds bepaalde zaken met betrekking tot de voorgenomen lening gezegd. Ten eerste vindt men het vreemd, dat zulke memoranda zijn gesloten terwijl DNA daarvoor geen machtiging heeft gegeven, want het gaat om gigantische bedragen. Er worden dus veel opmerkingen gemaakt over het ontbreken van de transparantie. Men vermoedt daarom dat de personen achter de lening, de president en een tweetal ministers, kwade bedoelingen met de lening hebben gehad. 

Wat mensen ook bevreemdt is de lage rente van een halve procent. Beweerd wordt dat in Italië ook gezocht wordt naar kapitaal en dat men daarvoor bereid is meer rente te betalen. Wat men ook vreemd vindt, is hoe een persoon of een bedrijf bereid is om een lening voor gigantische bedragen te verstrekken aan een land dat in default is, dus niet in staat is de leningen die op zijn naam zijn gesloten, af te lossen. Wat drijft een persoon om tegen een lage rente een lening te verschaffen aan een land dat in termen van aflossingen als een junkie-staat bekend staat? Deze vragen veroorzaken dat er rondom de voorgenomen lening vraagtekens zijn. 

Maar sluit u niet uit, dat deze zaak naar voren is gebracht met uitsluitende doel om politieke herrie te schoppen te nadele van de coalitie en om de boel tegen elkaar op te stoken. Nu wordt er dus daarom ook gezegd dat deze lening door de VHP is bekokstoofd en dat de partners in de coalitie hierin niet zijn betrokken. 

Wat ook vraagtekens opwerpt is de korte tijd vanaf het aantreden van de regering en het ondertekenen van de MoU’s. Het vermoeden bestaat daarom dat voor het aantreden van de regering wellicht voorbereidende gesprekken al gaande waren. De regering zegt eigenlijk in het algemeen dat de lening niet is genomen en dat het was voorbereid voor het geval er geen IMF-deal gesloten zou kunnen worden. 

Er wordt op social media, doordat de zaak niet in het openbaar is geweest, veel gesuggereerd over deze voorgenomen lening. Personen beweren dat het zou gaan om het witwassen van gelden van maffiagroepen. Het zou een vooroordeel kunnen zijn, maar Italië staat bekend als een land waar familie maffiabendes operationeel zijn. Wereldwijd komt het voor, dat de maffia in onroerend goed en de bouw actief zijn. Er is op social media ook gesuggereerd, dat de regering het goud van de Centrale Bank zou hebben verkocht en op deze manier de middelen zou willen terughalen. Het zou dus gaan om goud van het volk. Ook wordt aangegeven, dat er een behoorlijke bankgarantie is, maar dat die niet getekend moest worden door de Financiën-minister, maar de governor van de president. 

Opmerkelijk is dat in de stukken de Centrale Bank aangeduid wordt als Bank of Suriname en niet als Central Bank of Suriname. Allerlei verklaringen en verhalen worden dus gegeven. Maar, dat komt wanneer de regering voor zwaarwichtige zaken geen transparantie gebruikt en ook in politiek opzicht het overleg niet pleegt. Deze zaak van de niet uitgevoerde lening heeft de regering weer eens in een kwaad daglicht gebracht in navolging van de perikelen met New Surfin NV.          

error: Kopiëren mag niet!