Suriname.Travel

Door het ministerie van TCT (Transport, Communicatie en Toerisme) wordt een poging ondernomen om Suriname grootschalig te verkopen met een website: …. Wij hebben hier scherpe kritiek geuit op het beleid van het ministerie van TCT wat betreft het promoten van toerisme in Suriname. De toerismesector wordt gezien als een potentiële groeisector in Suriname. De destinatie Suriname is nog steeds vrij onbekend in de wereld. Er zijn selecte zeer beperkte groepen wereldburgers die Suriname wel kennen en ook naar Suriname komen. 

Maar, Suriname is nog geen massale toerismedestinatie. De voornaamste toerismeproducten van Suriname zijn de Surinaamse jungle en natuurschoonheid, die zwaar onder druk staat van illegale kleine mijnbouw en criminaliteit vanuit leden van de gemeenschappen in het binnenland. 

Verder kan secundair als een toerismeproduct worden beschouwd de gemengde Surinaamse culinaire traditie en de gemengde bevolkingssamenstelling met verschillende openbare uitingen zoals de traditionele Surinaamse Owru Yari met de pagara estafette. Het binnenland is ook steeds vaker onder water, dus de klimaatverandering heeft impact op het toerisme in Suriname. Verder moet ook gekeken worden naar de capaciteit van het land om toeristen de diensten te verlenen die ze verwachten zoals accommodatie in verschillende vormen (stedelijk, inheems/tribaal), vervoer en toerismeproducten zoals culturele voorstellingen, sightseeings, gidsen op niveau en een veilig nachtelijk leven. Die capaciteit is zeer zwak ontwikkeld in Suriname. Zo is recent ook beweerd dat de hotelcapaciteit onder druk zal komen te staan door de verwachte toestroom van werkers in de olie- en gassector. 

De hele toerismeketen van Suriname is zwak ontwikkeld en in de afgelopen periode zijn geen stappen vanuit TCT gezet om structureel Suriname te verkopen. Suriname is op verschillende toerismebeurzen geweest, maar dat was vooral bedoeld als doel van de mensen om te reizen. We zijn recent ook aanwezig geweest op de Dubai wereldtentoonstelling en de vraag rijst wat voor impact dat heeft gehad op de toerisme destinatie in Suriname. Suriname heeft een waterkant zonder een kade waar toeristen zich kunnen verpozen. De Waterkant in Paramaribo is bezet door een 20-tal zwervers die daar een heel dorp hebben opgezet. De Surinaamse regering, TCT, treedt niet op. 

Er is geen toerisme minded beleid bij het ministerie van TCT vanwege een zwakke toerisme minister. Paramaribo wordt geacht een bijzondere houten historische stad te zijn, maar het hart van Suriname, de Domineestraat, is verpauperd. Paramaribo is ’s avonds een spookstad, overdag zie je hoeveel panden gesloten en er verwaarloosd bij liggen. De top van de regering en de ministers rijden er langs, maar het hindert ze niet. Er wordt vanuit het bedrijfsleven beweerd dat ondernemers bij de regering bedelen om op eigen kosten het hart van het centrum tot een winkelcentrum te maken voor toeristen en Surinamers, maar dat de regering daar geen oor naar heeft. 

We hebben hier vaker gepleit voor een kade, een promenade, aan de Waterkant, een zuivering van de Waterkant van zwervers en criminelen en het afsluiten van de Domineestraat en het aanleggen van een winkelstraat. Paramaribo is een vieze vuile gebroken plantage en dat hindert TCT en de regering niet. 

We kijken kritisch naar de verrichtingen van de PURP, want deze organisatie heeft onder andere als doel het moderniseren van de Waterkant met behoud van de historische waarde. De vraag rijst waarmee het directoraat Toerisme allemaal bezig is. Wie is de directeur Toerisme? Het is allemaal onbekend, omdat de mensen geen dromen hebben en daarom dus de publiciteit niet opzoeken. Toerisme heeft te maken met publiciteit. Een goede stap was eens het opzetten van de Stichting Toerisme.

Het ministerie van TCT zal een website laten bouwen en er wordt gesproken over een domeinnaam: Suriname.Travel. Maar, er is ook www.surinametravel.com: dat is een website van een bedrijf dat een lodge bezit. Maar, er is ook een andere website: www.travelsuriname.nl. Dus het is niet uniek. Het is geen sterke domeinnaam, tenzij het de toerisme minister met zijn promotion lukt om veel searches te realiseren. 

We hopen niet, dat bij deze actie van het zogenaamd bouwen van een Surinaams toerismeportaal de nadruk ligt op het bouwen, dus het uitgeven van een bepaald bedrag aan een bepaalde webbouwer. Want heel vaak is het doel van die uitgave het meest belangrijke voor de beleidsmakers. Want het doen van de uitgaven betekent dat iemand een opdracht krijgt en dat bepaalde mensen dan een commissie krijgen. De domeinnaam lijkt niet sterk. 

Verder denken wij dat het schijnbeweging is als wordt gezegd dat in Suriname en toerismewet ontbreekt. Want daarmee willen regeerders altijd tijd kopen. Wij denken niet, dat wetgeving ervoor zal zorgen dat een sterke toerismesector ontstaat. Wij denken dat een sterke toerisme minister, een sterke toerisme directeur, een sterk toerisme directoraat, een structureel overlegplatform, sterke toerismebedrijven en bundeling van deze bedrijven zullen kunnen zorgen voor een weerbare sector die kan bijdragen aan de economische groei en werkgelegenheid in Suriname.            

error: Kopiëren mag niet!