Integriteit is ver te zoeken

Integriteit is een goede karaktereigenschap. Een integer persoon houdt vast aan normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Een integer persoon is eerlijk en betrouwbaar en laat zich niet omkopen. Een integer persoon kan over eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen. 

Mensen kunnen een baan in de schoot geworpen krijgen zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Als je hierin meegaat en de baan accepteert, ben je niet integer bezig. De zoon van de president had zich in de media tegen zijn vader gekeerd. Het is naar het schijnt uitgepraat en hij kreeg een functie op het kabinet in de schoot geworpen. Zowel vader als zoon hebben hiermee fout gehandeld. Een vader hoort zijn kind te leren dat hij zich helemaal zelf moet inzetten voor een baan en niet via een kruiwagen. Door de functie te accepteren, liet de zoon zijn onstabiele karakter zien.                                        

Naar het schijnt is er nu weer stront aan de knikker want de zoon is in een radio-interview zijn vader voor de zoveelste keer publiekelijk afgevallen. Hij beweert dat hij wordt aangesproken door mensen die zeggen dat zijn vader zoveel heeft beloofd en zijn beloften niet waarmaakt. Het antwoord dat hij gaf was zeer onprofessioneel: “Ik heb die beloften niet gedaan, maar mijn vader, dus waarom spreken ze mij erop aan. Bovendien betwijfel ik of hij zijn beloften in de komende twee jaar kan waarmaken als hij die nog niet heeft waargemaakt in de eerste twee jaar.”                                      

Met dit antwoord heeft hij geprobeerd om de president in een kwaad daglicht te plaatsen, maar hij beseft niet dat hij juist zijn intellectuele armoede heeft laten zien. Ook hij is het product van het moreel verval en het gebrek aan opleiding dat nu heerst in Suriname. Zijn gedrag getuigt niet van stabiliteit en integriteit.                                                                          

Ondanks hij de zoon is van de president, mag hij toch als burger zijn eigen mening geven. Maar in de hoedanigheid van zijn functie op het kabinet, had hij beter de feiten kunnen weergeven in plaats van een interview dat gebaseerd is op emoties.                        

De feiten zijn namelijk dat de president daadwerkelijk vele beloften heeft gedaan op basis van de situatie die hij dacht aan te treffen. Elke regering die het stokje overneemt doet tijdens de verkiezingen beloften met in gedachten een gezonde situatie aan te treffen. Iedereen weet dat deze regering een corrupt en failliet land heeft aangetroffen en daarom harde, niet populistische maatregelen moest nemen om het land te redden. Het logische gevolg hiervan is dat vele beloften niet kunnen worden gerealiseerd. De regering moet eerst zorgen voor stabiliteit en geld om zijn dromen te kunnen waarmaken. Nuchtere mensen zullen hier begrip voor hebben, geduld hebben en vooral ondersteuning geven. Maar mensen die kwaad in de zin hebben, zullen roepen dat hij zoveel heeft beloofd en zijn beloften niet waarmaakt. Het is triest om te moeten toegeven dat de zoon in de laatste categorie valt. Hij toont geen begrip en geeft geen ondersteuning aan de regering waar hij voor werkt. Hij laat zijn persoonlijke wrok(mening) over zijn vader overheersen en probeert opzettelijk de stoelpoten onder de president weg te zagen. Degene die dit op sensatie beluste interview heeft uitgezonden moet zich diep schamen.

Mensen zullen blijven roepen dat alles duurder wordt en dat ze het financieel niet redden, simpelweg omdat het waar is. Zoals voorspeld zullen we drie generaties lang de buikriem strak moeten aantrekken. De vorige regering heeft lang kunnen bedekken dat het land failliet is en als ze aan het bewind was gebleven, waren ze snel door de mand gevallen. Ze hebben niet de capaciteit om het land uit de crisis te halen dus zou het van kwaad tot erger worden. We hadden een regering kunnen krijgen die was geschrokken, weggerend en het volk had laten zitten met de rotzooi. Gelukkig kregen we een regering die zich wel dood is geschrokken, maar niet is weggerend. Ze namen hun verantwoordelijkheid, hebben hun schouders eronder gezet en proberen met man en macht om het land weer op de rails te krijgen.                                                                                                                   

Hoewel klagen geen oplossing brengt, mogen de mensen klagen, ze moeten zelfs klagen daar klagen verlichting brengt. Ai poer a djeme foe di natie. Opkroppen bo priet din atie. Maar realiseer je wel datie tra fasie no de`! Welke regering ook komt, ze zullen harde maatregelen moeten nemen. Toverstokje ni de`! Probeer met beide benen in de realiteit te staan en staar je niet blind op beloften. Kijk naar hetgeen al is gerealiseerd in dit failliete land. Kijk hoe vaak ze beerputten zijn tegengekomen en ze hebben gedempt. 

Een werknemer op het kabinet moet op de hoogte zijn van de beroepscode. In de meeste gevallen zijn deze uitgewerkt in gedragscodes die concreet aangeven wat wel en niet toelaatbaar is bij de uitoefening van je functie. Maar niet alles kan in regels vastgelegd worden. Als regels ontbreken of niet helder zijn, kan je zelf oordelen en handelen volgens algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Integer werken betekent dat je professioneel, dienstbaar, onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig werkt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en je bent aanspreekbaar op je gedrag. Je bent je bewust van het vertrouwen dat mensen in je stellen. Dat gaat vaak verder dan het vasthouden aan officiële regels.                                                                                                         

De president dacht dat familie betrouwbaar was en benoemde daarom vrouw en zoon. De les die de president uit het gedrag van zijn zoon kan leren is: “familie hoeft niet per se betrouwbaar te zijn. Familie gebruikt je als kruiwagen en profiteert zolang het kan, maar ze kunnen je ook een mes in de rug steken.” En de boodschap aan de zoon is: Te`joe mek dedekisie gi trawan, joe egie skin sa fin didon presie.                                                                                                                           

“You can always lose something for someone, but you should not lose someone for something. Because life can return something, but not someone.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!