Parmessar vraagt waarom burgers niet gelijk kunnen participeren in CBC-veilingen

NDP-fractieleider Rabin Parmessar in de Nationale Assemblee vroeg zich donderdagmiddag in het parkenebt af waarom de gewone burger niet gelijk kan participeren in de aangekondigde veiling van de Centrale Bank Certificaten (CBC’s). Dat is volgens hem nog steeds de insteek vanuit het parlement.

Zowel de coalitie als de oppositie in de Nationale Assemblee hebben eerder verschillende malen kritiek geuit op de gang van zaken met betrekking tot de Termijn Deposito veilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De algemene banken hebben met hun beleggingen in de TD’s ondertussen meer dan SRD 658 miljoen verdiend. De kritiek vanuit het parlement was dat deelname aan TD-veilingen alleen voor de banken open staat, maar niet voor de gewone burger waardoor die ook wat kon mee verdienen.

Banken verrijken zich

Bij de voortzetting van de behandeling van de Centrale Bankwet donderdag in de Nationale Assemblee benadrukte Parmessar donderdagmiddag opnieuw dat de TD-veilingen bedoeld zijn om de algemene banken te verrijken over de ruggen van de bevolking heen. Hij zei, dat de CBvS gelukkig tot inkeer is gekomen dat de gewone burger ook  n aanmerking moet kunnen komen voor een dergelijke beleggingsmogelijkheid. 

Over de aangekondigde CBC’s wil Parmessar echter meer duidelijkheid. Hij wil weten onder welke voorwaarden deze beleggingscertificaten zullen worden aangeboden. De veiling van CBC’s zal in fasen gebeuren. In de eerste fase zullen alleen banken, niet-bankinstellingen en bepaalde rechtspersonen mogen deelnemen, en in de tweede fase pas de gewone burger. Waarom niet gelijk, vroeg Parmessar zich af. Zoals het er nu voor staat moet nog steeds worden uitgekeken naar wanneer de gewone burger in aanmerking komt voor participatie. Hij wil duidelijkheid van de minister van Financiën en geen gecompliceerde procedures.

Volgens het Assembleelid komt de doorsnee burger er tot nu toe bekaaid van af wanneer het aankomt op het uitstippelen en uitvoeren van een beleid waarbij het volksbelang voorop staat en de gewone burger er direct voordelen aan heeft. “De bevolking mag slechts opdraaien voor diverse snel op elkaar volgende zware lastenverzwarende maatregelen. Maar, wanneer zich de mogelijkheid voordoet dat de bevolking ook kan participeren in zulke beleggingsvormen, wordt het de pas afgesneden”, aldus de NDP-fractieleider.

SS

error: Kopiëren mag niet!