Del Castilho: “Summit of the Americas is voor landen die democratie hoog in het vaandel hebben staan”

Tijdens de negende Summit of the Americas in Los Angeles in de VS, op 8, 9 en 10 juni, ontbreekt onder andere Mexico. De president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, neemt ook deel aan deze grootste bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van Noord-, Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Vanwege het belang van deze top gaat Angelic Del Castilho, voorzitter van DA’91, in op enkele zaken.

Del Castilho is van mening, dat in de regio een verhoogde participatie van de Verenigde Staten kan worden verwacht. Dit blijkt uit de toespraak van de Amerikaanse president Joe Biden, die spreekt over een hernieuwde commitment van de democratie in de regio voor de groei en ontwikkeling van Amerika (zie onderaan).

Del Castilho zegt, dat ten tijde van Trump als president de VS zich terughoudend opstelde. “Hiervan heeft China gebruik gemaakt door een stevige poot te proberen te verwerven in Zuid-Amerika. De VS probeert nu hierop terug te komen”, licht Del Castilho toe. Voor verschillende programma’s die men wil uitvoeren zijn budgetten uitgetrokken. De verwachting is dat de VS meer zal optreden tegen landen die mensensmokkel en schending van mensenrechten al dan niet oogluikend toestaan.

Del Castilho zegt uit de toespraak van Biden ook te hebben kunnen opmaken, dat hij heeft aangegeven dat democratieën wereldwijd onder druk staan. “En dat geldt ook voor Suriname”, benadrukt zij. Dit zou ook het geval zijn door de druk tijdens de Covid-19 pandemie waarin allerlei beperkende maatregelen zijn doorgedrukt, die daarna niet zijn teruggedraaid.

Zij noemt ook de training van gezondheidswerkers voor de regio. “Suriname moet proberen om hieruit voordeel te halen ten behoeve van onze gezondheidszorg.” Verder wijst Del Castilho op de veiligheid waarvoor een half miljard is uitgetrokken. De verbetering van de voedsel- en kunstmestproductie staat ook op de agenda van de politieke leiders en voor de politica is het van belang, dat Suriname probeert om aansluiting te vinden met de grote landen die binnen de regio zijn genoemd, waaronder Brazilië en Mexico. “Dit om ook onze productiesector mee te nemen in dit initiatief”, verduidelijkt Del Castilho.

Zij wijst ook op een aangekondigd fonds welke innovatie moet stimuleren. Het zou betekenen, dat er ruimte ontstaat voor onderzoek en ontwikkeling waarbij mogelijkheden ontstaan voor de opzet van laboratoria en het trainen van mensen. Suriname moet zich toeleggen op strategische plannen.

Del Castilho zegt zich te kunnen spiegelen aan de toespraak van president Biden, omdat er grote raakvlakken zijn met de uitgestippelde weg van DA’91 naar de nieuwe republiek. “Biden heeft het gehad over het nieuw economisch partnerschap, iets waarin Suriname zich ook zal moeten verdiepen om na te gaan in hoeverre wij daarmee ons voordeel kunnen doen.” Del Castilho noemt ‘economisch herstel en de verbetering van ‘concurrerende producten’. “Zaken waar wij heel veel behoefte aan hebben.”

Ontbrekende landen

Voor het feit dat Mexico ontbreekt verwijst Del Castilho naar de basis van de Summit. “De basis ligt in het stimuleren en ondersteunen van de democratie en de democratische gedachtengang van bestuur. Het is voor die landen die de democratie actief uitdragen. Landen die dat niet hebben horen daar niet te zijn”, verduidelijkt Del Castilho die ook aangeeft de opwinding van mensen niet te begrijpen dat landen als Nicaragua, Cuba en Venezuela niet zijn uitgenodigd. “De democratie in die landen wordt niet hoog in het vaandel gedragen. En wanneer wij afstappen van die principes dan stappen wij af van datgene wat de democratie sterk maakt. De summit is voor landen die de democratie zien als pijler van goed bestuur”, besluit Del Castilho.  

RB

error: Kopiëren mag niet!