“Bravo boot” niet illegaal,maar nog niet officieel in gebruik genomen

Eerder werd door plaatselijke bewoners van het ressort Kabalebo gemeld, dat er een gevaarlijke situatie is rondom een nieuw verkregen “Bravo boot”. De bewoners zijn van mening dat het ging om een politieke stunt die mensenlevens kon gaan kosten.

Beroep op de instanties

Alle instanties werden opgeroepen door de plaatselijke bewoners om te kijken naar de situatie van de boot die vooralsnog illegaal in het gebied is. Districtsraadslid Ronny Simon betreurt het feit dat de boot illegaal wordt genoemd. Hij reageert in een persbericht op het voorgaande.

Reactie ABOP-districtsraadslid Ronny Simon (ABOP) van ressort Kabalebo 

“In het afgelopen weekend heeft er een rit plaatsgehad op de route Nickerie-Apoera. Opgemerkt dient te worden, dat er geen overhandiging heeft plaatsgevonden van de beloofde boot. Deze belofte werd gedaan door de vicepresident, Ronnie Brunswijk, tijdens zijn bezoek aan het ressort Kabalebo in de maand april 2022. Alles wordt in het werk gesteld om zo gauw als mogelijk de officiële overhandiging van de boot te doen plaatsvinden, waarvan alle instanties en personen op de hoogte zullen worden gesteld. Ook alle veiligheidsmaatregelen zullen in acht worden genomen.”

:Ten overvloede moet worden aangegeven, dat de mensen van de dorpen erg verheugd zijn over de gemeenschapsprojecten, namelijk de multipurpose recreatiezaal en de dienstboot welke de vicepresident realiseert met eigen middelen. Het was namelijk een noodoproep van de gemeenschappen om te kunnen beschikken over een snellere, makkelijk en een comfortabel transport op de route Apoera-Nickerie visa versa. De huidige situatie is onaangenaam aangezien de bewoners soms dagen lang ontberingen moeten doorstaan om hun bestemming te bereiken. Het ligt in de bedoeling dat de huidige situatie ten behoeve van de gemeenschappen vergemakkelijkt dan wel vereenvoudigd wordt. Er zou nimmer worden toegestaan dat levens van mensen op deze manier in gevaar worden gebracht. Dit is meer dan duidelijk een politieke aanval en hij betreurt dat er op deze manier angst en paniek worden aangewakkerd bij de gemeenschappen.”

Simon geeft te kennen dat hij de boot en de andere initiatieven van de vicepresident toegejuicht.

GW

error: Kopiëren mag niet!