‘Wij moeten onszelf gereed maken voor de ‘Oil and Gas’ ontwikkeling’

‘Local content’ oftewel ‘lokale inbreng’ is de term die gebruikt wordt om de voordelen van de ‘Oil and Gas’-sector te vertalen naar Suriname zelf. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is zich daarvan bewust en speelt in op de voorwaarden die nodig zijn om actief te participeren in deze sector. Dat meldt Sherida Mormon, het nieuwe gezicht en directrice van de VSB. 

Wij moeten onszelf gereed maken om mee te kunnen liften met de ‘Oil and Gas’ ontwikkeling. En dan zal elke sector voordelen hebben aan deze economische impuls.” 

VSB voegt de daad bij het woord en launched op 28 juni tijdens de opening van de ‘Oil and Gas’ beurs, de ‘Occupational Safety and Health Trainingen (EOSH)’. Deze worden verzorgd door een trainer die door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, gecertificeerd is. “Veiligheid – dus safety- is één van de belangrijkste voorwaarden die bedrijven in de ‘Oil and Gas’ sector stellen om goederen en diensten af te nemen van lokale bedrijven. Vandaar ook dat wij hebben besloten om als VSB deze training aan te bieden als de eerste in een reeks trainingen die we aan het voorbereiden zijn.” 

Daarnaast wordt ook het Digitaal Members Benefit Portaal gelaunched. “Via dit portaal kunnen bedrijven die lid zijn van de VSB makkelijker onderling zakendoen. We hopen ook dat meerdere bedrijven zich aansluiten bij de VSB om van dit bijkomend voordeel gebruik te maken”, zegt Mormon. 

De toegang tot de ‘Oil and Gas’ beurs is gratis. Mormon benadrukt het belang van de participatie van de VSB, namens alle bedrijven, aan de ‘Oil and Gas Summit’ eind juni in Suriname. “Hoe meer lokale bedrijven diensten en goederen kunnen leveren hoe meer werknemers en daardoor ook gezinnen er voordeel aan zullen hebben.” 

Mormon zegt ook dat de bijdrage van het bedrijfsleven aan het Bruto National Product (BNP) zal kunnen toenemen door de ‘Oil and Gas’ ontwikkeling in Suriname. Als dat goed wordt aangepakt kunnen de productie- en dienstensector nieuw leven ingeblazen worden wat weer zal zorgen voor verbetering van levensomstandigheden doordat er directe en indirecte werkgelegenheid en nieuwe bronnen van overheidsinkomsten zullen ontstaan. Deze nieuwe industriële investeringen kunnen zorgen voor een nieuwe of hernieuwde economische vitaliteit om zo de economische nood te verminderen. 

De VSB-directrice vindt het belang van de participatie van de VSB in dit ontwikkelingstraject tweedelig. “Wij kunnen invulling geven aan ‘local content’ zodat bedrijven van Suriname in het algemeen en onze leden in het bijzonder voordeel hebben aan de ‘Oil and Gas’ industrie. En daarnaast kan de VSB er mede op toezien dat zaken als ‘decent work’, ‘klimaatverandering’ en ‘gelijke kansen voor man en vrouw’ ingebed zijn in deze ontwikkeling. Dit in relatie tot de Sustainable Development Goals die de VSB heel hoog in haar vaandel heeft.” 

Hoe meer werk, hoe minder armoede en hoe duurzamer economische ontwikkeling zal zijn, zegt Mormon. Naast diverse acties die van belang zijn voor succesvolle invulling van de ‘local content’ zal de VSB in het kader van capaciteitsversterking, eraan werken om het Suriname Business forum te versterken om zodoende als ‘local contact capacity building institute’ te fungeren.

error: Kopiëren mag niet!