Op weg naar Keti Koti 2022

Deel 7

Misvattingen verbreken, een orde die nieuwe woorden wil

Discriminatie, het niet gelijk behandelen van mensen of groepen, het maken van onderscheid, het ongelijk behandelen van personen op basis van kenmerken van die personen of groepen, staan haaks op het grondbeginsel dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

Koeli wenkri na fu bai krofaja

“Wij herinneren ons de uitspraak van een gewezen minister uit de nationalistische hoek, van wie twee zonen het ambt van minister ook hebben bekleed: “Ik moest eens een brood gaan kopen. Uit gemakzucht ging ik naar een winkel van een Hindoestaan die dichterbij mijn huis was. Toen ik thuis aankwam met het brood en onschuldig vertelde waar ik het gekocht had, werd ik gedwongen om het terug te brengen. Gezegd werd: Koelie wenkri na fu bai krofaja. Met deze misvatting wil ik aangeven, hoe het kolonialisme de geest van de mens heeft verziekt.”

Verenigde Natie Suriname

“Let wel, ik praat over etniciteit en dat is niet hetzelfde als racisme. Bekend is de spreuk: ‘verdeel en heers’, aan de ene kant wordt het verfoeid en aan de andere kant is het een rijkdom, wordt Suriname niet een ‘Verenigde Natie’ genoemd? Ik vind het niet eerlijk, dat bijvoorbeeld politieke partijen van Hindoestaanse en Javaanse origine verweten worden op etnische leest geschoeid te zijn.”                                                                                                                                                             

Historisch gegroeid

“Suriname moet op een gegeven moment specifiek te werk gaan om samen iets te kunnen betekenen. Dingen zijn historisch gegroeid en het is niet zo eenvoudig om zaken binnen de kortste keren om te schakelen. Het is een uitdaging! Het opnemen van mensen van een andere etniciteit in het bestuur of vooruitgeschoven positie maakt nog geen nationale partij. Het zijn processen die ook deel uitmaken van de ontwikkeling van het land en het volk. In plaats van het te nemen voor wat het is, wordt ten minste een poging gedaan om een nationale partij te worden.”

Bewustwording

“Er wordt vanuit gegaan, dat het etnisch karakter van Suriname verdrongen moet worden. De mensen schijnen bewuster te zijn van de maatschappij waarin hij/zij leeft en zijn/haar taak daarbinnen. Er wordt ook dienovereenkomstig gedacht en gehandeld. Was het vroeger zo dat wij niet verder keken dan onze neus lang was, dat onze blik niet verder ging dan tot op de hoek.”

Rekenschap geven

“De huidige generatie, de jeugd, beseft nu meer wat er van een kondreman verwacht wordt. De Surinamer weet nu beter wat zich in de maatschappij en in de wereld afspeelt en dat een ieder zijn verantwoordelijkheid moet waar maken. Het wordt nu steeds meer gezien als een verplichting om te zorgen dat de republiek goed functioneert en om daar rekenschap van te geven.”                                                                                                                                  

Betere 

“De moed opgeven is geen keus. Suriname kan een betere toekomst tegemoet zien, omdat zaken als rechtsstaat, mensenrechten, goed bestuur en andere nationale aangelegenheden waarmee het hele land zich op dit moment bezig houdt er toe leiden, dat de toekomst er beter uit zal zien.”

Wordt vervolgd.

HD

error: Kopiëren mag niet!