Twinning Suriname en Nederland april-mei 2022

De Twinning tussen Nederland en Suriname werd 28 mei afgerond. Dat wil zeggen dat er 2 groepen van 6 deelnemers uit Suriname en 2 groepen van 6 deelnemers uit Nederland, om en om deelgenomen hebben aan een fundamentele nascholing en bijscholing via een ter beschikking gesteld budget door Nederland. 

De belangrijkste onderwerpen waren: 

– Verkenning van de benadering van de Surinaamse en de Nederlandse patiënt. De wereld is een smeltkroes en hierdoor is de benadering van een patiënt uit beide landen essentieel geworden. 

– Tevens is er uitgebreid aandacht geschonken aan het leren opleiden van de student. Dus de vorming en bijschaving van nieuwe huisartsopleiders. 

– Vorming en bijschaven van nieuwe docenten. 

– Aandacht voor het managen. 

Maar, het belangrijkste aspect van de Twinning is de vorming van een platform waarop de artsen van beide landen over en weer elkaar zonder te veel drempels kunnen benaderen en samen verder kunnen groeien in de lengte der jaren. 

Met de organisatie van deze Twinning is circa 5 jaar geleden begonnen. Vanwege allerlei omstandigheden, in het bijzonder ook de Covid-pandemie was er een lange adem nodig om deze onderneming tot een goed eind te brengen. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar drs. Alfons Olde Loohuis en drs. Lidwien Bernsen die een begin gemaakt hebben. Tenslotte naar drs. Damiaen van Doorninck die met veel volharding in samenwerking met HISuri heeft doorgezet, waardoor deze onderneming een schat van kennis en samenwerking voor beide landen geworden is. 

Drs. Eddy Wong Chung, 

Directeur Huisarts Instituut Suriname.

error: Kopiëren mag niet!