Tabakswet lijkt nu alleen een papieren tijger

Niet veel te merken van handhaving Tabakswet

In Suriname is de Tabakswet (zie onderaan) sinds 7 juni 2013 in werking. Het doel dat beoogd wordt met de Tabakswet is, dat de gezondheid van Surinamers veilig wordt gesteld. Een duidelijke vorm hiervan is bijvoorbeeld “de niet rokers beschermen tegen de rokers”. Met het in werking treden van deze wet kon een controle orgaan in het leven worden geroepen om erop toe te zien dat sancties zouden volgen voor mensen die zich schuldig maken aan overtredingen van deze wet.

Publiekelijke plekken en Tabakswet

Met de inwerkingtreding van deze wet in Suriname werd het verboden om op plaatsen te roken waar een duidelijk bord met woorden als ‘niet roken’/’verboden te roken’ is bevestigd. Op alle publiekelijke plekken zou een dergelijk bord moeten worden geplaatst waarop een sigaret is afgebeeld met er doorheen een rode streep om aan te geven dat er daar op die bewuste plek niet gerookt mag worden. De Tabakswet moest ervoor zorgen dat indien men zich toch schuldig maakt aan dit soort strafbare activiteiten, er sancties opgelegd zouden worden. De boetes zijn allemaal ook vastgesteld bij wet.

Verder was deze wet ook bedoeld om de gezondheid van de gehele samenleving te reguleren en ervoor te zorgen, dat de in de Grondwet opgenomen artikelen die die algemene gezondheid van iedere burger waarborgen.

Uitvoering toezicht blijft op papier

De uitvoering van deze wet was in de eerste paar jaren duidelijk te merken. Overal waar men ging, waren de ‘verboden te roken’ bordjes wel te zien. Deze waren onderdeel van de uitvoering van deze wet. De Tabakswet was zelfs een van de strengste Tabakswetten in de regio.

Anno 2022 is het echter te betreuren, dat de samenleving niets meer merkt van deze wet. Het zou de bedoeling moeten zijn dat deze wet zelfs na 10  jaar de gezondheid van de burgers nog als centraal punt moet zien. Behalve het feit dat de wet een papieren tijger is, is er dus in de samenleving weinig te merken van handhaving van deze wet.

Samenleving merkt niets

In gesprek met Dagblad Suriname gaven enkele burgers hun mening over de uitvoering van deze wet. Roy (54): “In het begin merkte je dat het duidelijk was voor iedereen, dat er strengere regels waren gekomen die verband hielden met het rookgedrag van burgers, maar nu lijkt het nog altijd alsof men alleen zoekt naar degene die illegaal de sigaretten van het merk Tradition verkopen.”

Sita (34): “Over de handhaving kan ik nauwelijks praten, de mensen die juist toezicht moeten houden dat er op publiekelijke plaatsen niet wordt gerookt, maken zich zelf ook schuldig aan bijvoorbeelden roken in publieke locaties.” 

Angela (23): “Is er nog echt een wet die zich bezighoudt met het opleggen van sancties aan mensen die zich schuldig maken daaraan? Het enige wat opmerkelijk is voor mij, is de stijging van de prijzen van onze lokale tabakssoorten geweest.”

De samenleving merkt nog alleen dat tijdens de herdenking van Wereld Tabaksdag en andere activiteiten die samenhangen daarmee, dat er echt aandacht wordt besteed aan roken en de nadelige gevolgen ervan voor de volksgezondheid door het ministerie van Volksgezondheid. Verder is er niet echt sprake van een angst voor sancties voortvloeiende uit Tabakswet van 2013.

GW

error: Kopiëren mag niet!