Ronny Asabina: “Voedselsituatie en hygiëne overstroomde gebieden beginnen nijpend te worden”

De situatie rond de voedselvoorziening en hygiëne in de overstroomde dorpen en woongemeenschappen in Brokopondo beginnen nijpend te worden. Assembleelid Ronny Asabina ziet wel dat vanuit het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) noodhulpgoederen worden gedistribueerd aan de getroffenen van de watersnoodramp in zijn district, maar de behoefte beperkt zich niet alleen tot degenen waarvan hun woningen onder water zijn gelopen.

Op Bronsweg bijvoorbeeld, een conglomeraat van 7 tot 8 dorpen. staan de woningen niet onder water, maar alle kostgronden van de bewoners die langs het stuwmeer liggen zijn compleet verloren gegaan. Dit is volgens Asabina de situatie van niet alleen de overstroomde gebieden in zijn district, maar ook in andere delen van het binnenland. De behoefte aan voedsel dient volgens het Assembleelid niet alleen gemeten te worden aan woningen van gezinnen die onder water zijn gelopen, maar aan het aantal mensen dat in grote mate afhankelijk is van voedselgewassen die verbouwd worden op de vele kostgronden die nu al enkele weken onder water zijn gelopen.

Logistieke uitdagingen

NCCR-directeur Jerry Slijngard sprak zondag in het ABC radioprogramma Welingelichte Kringen over de logistieke uitdagingen bij de distributie van noodhulpgoederen, niet alleen in Brokopondo, maar ook verder in het achterland. De capaciteit bij het luchttransport van hulpgoederen is beperkt. Daardoor zijn er meer vluchten nodig om hulpgoederen naar de gebieden in het diepe binnenland te transporteren. De behoefte aan luchtransportmiddelen met grote vrachtcapaciteit is duidelijk erg groot.

Over de situatie in overstroomde gebieden in Brokopondo zegt Asabina, dat naast de voedselsituatie bij de bewoners, die nijpend begint te worden, ook de situatie rond hygiëne behoorlijk zorgen begint te baren. In de meeste van de overstroomde dorpen is sprake van een grote muskietenplaag, het zwerfvuil hoopt zich op en het water dat er al wekenlang ligt begint een bron te worden van allerlei  ziektekiemen.

Bij de hulpverlening dient de situatie van de openbare gezondheidszorg niet verwaarloosd te worden. Sedert de overstroomde gebieden in Brokopondo tot rampgebied zijn verklaard door de regering ziet Asabina wel positieve veranderingen. Zo is Staatsolie bezig toiletten op te zetten in enkele dorpen. Ook worden zwemvesten gedistribueerd onder de bewoners. De communicatie met de bevolking verloopt beter. Maar, de behoefte aan hulp bij de mensen is veel groter.

(Foto onderschrift: In het dorp Asidon in het district Brokopondo stapelt het zwerfvuil zich in het water op. Op de foto is te zien hoe enkele dorpsbewoners het vuil trachten te verwijderen. Het water dat nu al enkele weken in het dorp “hangt” begint een bron van allerlei ziektekiemen te worden. Men begint zich zorgen te maken over de hygiënische situatie in de overstroomde gebieden.)

SS

error: Kopiëren mag niet!