Negen ambtenaren directoraat Visserij nu Buitengewoon Agent van Politie

Negen ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben hun diploma als Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) maandag mogen ontvangen na een opleiding van drie maanden. De nieuwe BAVP’ers zijn werkzaam op het directoraat Visserij.

Monitoring, controle en surveillance zijn van eminent belang voor duurzaam beheer en instandhouding van de natuurlijke visserijbronnen. Illegale, Ongerapporteerde en Ongereguleerde (IOO) visserij legt een enorme druk op de visbestanden. Daarom is het voornaamste doel van het directoraat Visserij, te waken over de visserijbronnen. “U werkt mee aan de ordehandhaving in de visserijsector. Na de beëdiging heeft u meer bevoegdheden om controle uit te voeren, past u deze correct toe en niet naar willekeur”, zei Visserij-directeur Parveen Amritpersad.  

Voor een effectieve en efficiënte aanpak van IOO-visserij is controle en handhaving van wet en regelgeving cruciaal. Minister Parmanand Sewdien van LVV feliciteerde de zes heren en drie dames bij de overhandiging van hun diploma’s en zei hoge verwachtingen te hebben. “Ik heb geloof in dat jullie de job kunnen klaren, het is geweldig dat tot deze groep ook drie dames behoren. Er zijn uitdagingen in de visserijsector en vooral de smokkel van vis is een groot zorgpunt. Ik ben overtuigd dat met de negen BAVP’ers in samenwerking met de controlerende autoriteiten de controle kan worden opgevoerd.” 

De bewindsman deed een beroep op de Visserij-directeur, om nog meer ambtenaren af te vaardigen voor de opleiding tot BVAP, gezien de omvang en geografische spreiding van de visserijactiviteiten.

error: Kopiëren mag niet!