VES noemt wetsontwerp Productschappen ondeugdelijk

Het wetsontwerp houdende regels ter instelling van Productschappen, dat door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bij de Nationale Assemblee is ingediend en op behandeling wacht voor goedkeuring, is ondeugdelijk.

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft in maart jongstleden in 7 pagina’s haar kanttekeningen over het wetsontwerp aan de Nationale Assemblee kenbaar gemaakt. De VES zegt, dat ze voorstander is van een Productschap Rijst, maar dat deze wel onafhankelijk moet functioneren. De oorspronkelijke opzet van een onafhankelijk functionerend Productschap blijkt geheel verminkt te zijn door het ministerie van LVV. In het bij de Assemblee ingediende wetsontwerp blijkt een Productschap te zijn vervormd tot een politiek gestuurd orgaan.

Guyana Rice Development Board

In haar juni editie van het maandblad ‘VES-inzicht’ wordt ingegaan op de ontwikkeling van de rijstindustrie in Guyana, waarbij de Guyana Rice Development Board (GRDB) de centrale actor is in de waardeketen van de Guyanese rijstindustrie.

VES suggereert, dat Suriname voor wat betreft de ontwikkeling en de organisatie van de rijstindustrie best kan leren van hoe Guyana deze heeft aangepakt. Guyana is in de afgelopen twee decennia Suriname voorbij  gestreefd in rijstproductie en heeft nu zelfs een productieniveau dat vijf keer groter is dan dat van de Surinaamse rijstindustrie. De GRDB is in 1995 bij wet ingesteld en is een onafhankelijk instituut, waarin alle stakeholders van de Guyanese rijstindustrie zijn verenigd. Alle neuzen zijn gericht op de ontwikkeling van de rijstsector waarbij alle belanghebbenden een inkomen verwerven uit de sector. De GRDB  bestaat uit departementen die allen ondersteuning bieden aan de belanghebbenden in de rijstsector. Enkele departementen zijn onderzoek, voorlichting aan boeren, kwaliteitscontrole en marketing en afzet.

3% van BBP

De rijstproductie is een belangrijke sector in Guyana. Met meer dan 6.000 padieboeren, 43 gelicenseerde pelmolens en 22 geregistreerde rijstexporteurs, is rijst goed voor 3% van de BBP. De rijstsector is een private activiteit. Het zijn geen overheidsbedrijven, maar particulieren die investeren in de rijstsector. De GRDB ontvangt geen subsidie van de Guyanese overheid. Over de geproduceerde padie en export van rijst dient er over elke ton een verplichte bijdrage te worden gestort ten behoeve van de GRDB. De GRDB heeft zich tot doel gesteld om over 5 jaar de productie met 100% te verhogen.

De Guyanese rijstexport bedroeg vorig jaar rond de 530.000 metrieke ton. Die van Suriname lag rond de 100.000 metrieke ton. De GRDB fungeert in Guyana als platform voor de publieke en private sector die betrokken zijn in de rijstsector. De rijstproductie in Guyana heeft onder GRDB ongekende hoogte bereikt. Padieproducenten, verwerkers en exporteurs hebben vertrouwen in de GRDB.

Rijstplatform is praatclub

Naar aanleiding van de recente perikelen tussen padieboeren en de verwerkers rond de padieopkoopprijs heeft de Surinaamse regering onlangs besloten een platform voor de rijstsector in te stellen. “In Suriname richt men een platform op met vertegenwoordigers van de diverse stakeholders, maar het probleem is na ruim twee maanden nog niet opgelost”, aldus de VES. Het platform richt zich op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie. “Pappen en nathouden” is de Surinaamse formule voor de problemen in de rijstsector, meent de VES. Deze formule brengt de rijstsector verder de afgrond in.

De VES verwijst naar de verklaring van LVV-minister Parmanand Sewdien recentelijk gedaan in de Assemblee, dat na goedkeuring van de wet Productschappen  en de instelling van het Productschap rijst 80% van de problemen in de rijstsector zal zijn opgelost. Bij deze bewering van de minister ligt volgens de VES jammer genoeg geen enkel onderzoek en argument ten grondslag. De wet Productschappen is een algemene wet welke nog lang geen realisatie inhoudt van het Productschap Rijst. 

De VES adviseert de regering dringend om een kijkje te nemen bij GRDB in Guyana en de positieve zaken over te nemen en naar hun model een orgaan als de GRDB op te zetten in Suriname en te stoppen met het praatclubje als het Platform, welke groei van de rijstsector niet zal bevorderen.

SS

error: Kopiëren mag niet!